BRYTNING

För brytningen svarar Metarno Oy som är en del av KVL-koncernen.

Metarno Oy
Ahteentie 1 C
35300 Orivesi
Tfn. 0400 777 509
info@metarno.fi