ENERGIAREFERENSSIT

Referenssit isoimmista urakoista (yli 300.000 €) sekä erikoiskohteet

Urakka Kesto Valm. vuosi ja kk Tilaaja

Heinolan kaukolämpöverkoston vuosisopimus 2020-2023
Pääurakoitsijana toimiminen ja maanrakennustyöt materiaaleineen sekä putkiston asennus-, jatkos- ja hitsaustöiden osalta materiaaleineen

01.05.2020-kesken 2023 / 4 Loimua Oy

Jyväskylän kaukolämpöverkoston vuosisopimus 2020-2023
Pääurakoitsijana toimiminen ja maanrakennustyöt materiaaleineen sekä putkiston asennus-, jatkos- ja hitsaustöiden osalta materiaaleineen

01.05.2020-kesken 2023 / 4 Loimua Oy

Kotkan Energia kaukolämmön vuosiurakka 2021-2023
Kotkan Energian kaukolämpöverkon rakentamiskohteet, vuosiurakka, sisältäen maanrakennustyöt, putkityöt ja eristystyöt, DN20-DN150.

01.05.2021-kesken 2023 / 4 Kotkan Energia Oy

Kaukolämmön DN1000 putkiasennus ja erikoissaumaustyötVuosaaren tunnelissa
Helen Oy teettää Vuosaari – Pasila (VuT) yhteiskäyttötunnelissa välillä Vuosaari – Pukinmäki kaukolämmön DN 1000 runkoverkon hitsaus- ja asennustyötä sekä erikoissaumaustöitä 17.8.2020 – 28.10.2022. Vuosaari – Pukinmäki yhteiskäyttötunneliosuus on tämän urakan osalta noin 10 kilometriä (Paaluväli n. 0 – 9700).

17.08.2020-kesken 2022 / 10 Helen Oy

Helen kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkon rakennustyöurakan 2020-2022 putkiasennus- ja erikoissaumaustyöt
Kaukolämpö- ja jäähdytysverkon putkiasennus ja erikoissaumaustyöt Maanrakennusliike Pusku Oy:n rakennustyöurakassa

01.05.2020-kesken 2022 / 4 Maanrakennusliike Pusku Oy

Helen vuosiurakka 2020-2022
Kaukolämpö- ja jäähdytysverkon putkiasennus ja erikoissaumaustyöt: Urakka sisältää kaukolämpö- ja jäähdytysverkon hitsaus- asennus ja erikoissaumaus- sekä suorien saumojen eristystöitä uudisrakennus-, muutos-, perusparannus- ja korjauskohteissa.

01.05.2020-kesken 2022 / 4 Helen Oy

Kaukolämpöverkon ja maakaasuputkistojen rakentaminen
Kaukolämpöverkon ja maakasuputkistojen asennustyöt Lappeenrannan alueella 2020 lähtien. Urakka on pääurakka ja sisältää projektinjohtotyöt.

01.01.2020-28.02.2022 2022 / 2 Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Kaukolämpöputkiston asennus Rauman sahalle
Rauma Sawmill project; kaukolämpöputkiston asennus Metsä Fibren Rauman Sahalle. DN400 linjan pituus 2244m.

8kk 2021 / 12 Metsä Fibre Oy

Maanalainen maakaasuputki, Vuosaari, Helen
Vuosaaren biolämpölaitoksen maanalaisen maakaasuputkilinjan Pe315 (300m) asennusurakka. Urakka sisälsi betonisen suojalaatan teon 158m matkalle.

3kk 2021 / 1 Helen Oy

Kaukolämpöverkon rakentamisen vuosiurakka 2020
Kaukolämpörakentamisen vuosiurakka sisältäen maarakentamisen, putkityöt, eristystyöt, kiviainekset sekä putkimateriaalit Rovaniemen kaupungin, Savukosken ja Kolarin kunnan alueella.

7kk 2020 / 12 Napapiirin Energia ja Vesi Oy

C5 SKL Putkistourakka, Kokkola
Savukaasulauhduttimen kaukolämpöputkiston (n. 600m, DN500, P235GH) rakentaminen Kokkolan Energia Oy:n voimalaitokselle moduuli G:n mukaisesti. Lisäksi rakennettiin pintavesi-, talousvesi-, paineilma- ja glykolivesiputkistot kannakkeineen sekä puhdistetun lauhteen putkisto. Käytetyt materiaalit olivat 1.4307, 1.4462 ja P235GH sekä putkikoot DN20–DN100.

3 kk 2020 / 9 Kokkolan Energia Oy

K277 Liitulahdentie - Kotkantie kaukolämpötyö
Liitulahdentie - Kotkantie kaukolämpölinjan maanrakennustyöt sekä putki- ja eristystyöt DN400, linjan pituus 553m  + talojohdot DN40-65 20m

3 kk 2020 / 7 Kotkan Energia Oy

PE400 Jakeluputken rakkennus- ja asennusurakka
Maakaasun PE400 8bar jakeluputki LNG-terminaalilta uudelle paineenvähennysasemalle, sekä kaksi liitosputkea PE200/PE160. Linjan pituus 1,1km.

3kk 2020 / 7 Haminan Energia Oy

Fortum DN500 runkolinja, Kiviruukki Espoo
Kaukolämpörunkolinjan rakennusurakka välille Kiviruukki - Puolarmetsä, Espoo. Työt sisälsivät runkolinjan putkityöt, jatkoksien asennus- ja eristystyöt sekä runkolinjan maanrakennustyöt. Kaivannon pituus noin 5,4km ja se toteutettiin pääosin DN500/800 esieristetyillä kaukolämpöelementeillä.

15 kk 2020 / 6 Fortum Power and Heat Oy

Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpöverkon rakennustyöt 2018-2020
Kaukolämpöverkon rakentamisen vuosiurakka 2018-2020: Rakennus-, putkiasennus- ja jatkoseristystyöt materiaaleineen. Urakka sisälsi kaukolämpöjohtojen uudisrakentamista ja peruskorjausta Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien sekä Pirkkalan kunnan alueella.

24 kk 2020 / 5 Tampereen Sähkölaitos Oy

Helen vuosiurakka 2018-2020
Kaukolämpö- ja jäähdytysverkon putkiasennus ja erikoissaumaustyöt: Urakka sisälsi kaukolämpö- ja jäähdytysverkon hitsaus- asennus ja erikoissaumaus- sekä suorien saumojen eristystöitä uudisrakennus-, muutos-, perusparannus- ja korjauskohteissa.

24 kk 2020 / 4 Helen Oy

Kaukolämpöjohtojen putki- ja eristysurakka, vuosisopimus
Kaukolämpöjohtojen DN25-DN500 putki- ja eristystyöt Keravan ja Sipoon alueilla 1.4.2018-31.03.2020

72kk 2020 / 3 Keravan Energia Oy

Kaukolämpöverkon rakentamisen vuosiurakka 2019
Kaukolämpörakentamisen vuosiurakka sisältäen maarakentamisen, putkityöt, eristystyöt, kiviainekset sekä putkimateriaalit Rovaniemen kaupungin, Savukosken ja Kolarin kunnan alueella.

8 kk 2019 / 12 Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Kanta-Hämeen keskussairaalan kaukolämmön linjasiirto
Urakka sisälsi n. 600m DN400, DN300 ja DN250 2mpuk kaukolämpölinjan rakentamisen siihen liittyvine rakenteineen ja laitteineen Ahveniston lämpökeskukselta Kanta-Hämeen keskussairaalalle. Urakkaan kuului myös kaukolämmön pumppaamon kaivannon ja pohjalaatan rakentaminen Ahveniston lämpökeskuksen tontille. Urakka oli projektinjohtourakka sisältäen projektisuunnittelun, projektin ohjauksen ja raportoinnin, toteutussuunnittelun ophjauksen, hankintatoimen ja rakennustöiden johtamisen, työmaan johtotehtävät sekä vastaanotto- ja käyttöönottotehtävät.

7 kk 2019 / 11 Elenia Lämpö Oy

Maakaasuputken muutos, Sienimäki, Imatra
Sienimäen maakaasuputken muutos: uuden DN100 maakaasuputken rakentaminen Sienimäen paineenvähennysasemalle Imatralla. Putken pituus noin 160 metriä.

4 kk 2019 / 11 Gasum Oy

TAYS F&H-rakennuksien kaukojäähdytys ja kaukolämpö
TAYS sisäpuoliset HST-kaukojäähdytysputkien asennukset sis. materiaalit

9 kk 2019 / 10 Tampereen Sähkölaitos Oy

Talojohtojen saneeraus 2019
Kaukolämmön FKE/2MPUK -talo ja -korttelijohtojen saneeraustyöt 2019 Oulun alueella

5 kk 2019 / 10 Oulun Energia Oy

Kaukolämpöpumppaamon rakentaminen, Saarenkylä/Norvatie
Kaukolämpöpumppaamon rakentaminen Norvatielle olemassa oleviin DN250 kaukolämpölinjoihin. Pumppaamon rakentaminen konttiratkaisuna, jossa kontin sisään rakennetaan laitteet ja putkistot konepajalla ja kontti kuljetetaan valmiina paikalleen ja kytketään kaukolämpöverkkoon. Urakkaan kuului kaikki pumppaamokontin rakennus-, asennus- ja materiaalihankinnat sekä pumppaamon maanrakennus- ja perustustyöt.

4 kk 2019 / 9 Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Kuhmoisten Koskenpartaan infra ja kaukolämpö
Kuhmoisten taajaman uuden Koskenpartaan asuntoalueen infran rakentaminen sisältäen Koskenpartaantien teon, vesi- ja viemäriputkistojen asennuksen, katuvalaistuksen asennuksen, kaukolämpöverkoston rakentamisen ja kaukolämmön runkoputken linjauksen muuttaminen.

10 kk 2019 / 8 Kuhmoisten kunta

Nokian kaukolämpö DN250 ja maakaasu PEH160
Kaukolämpöjohdon  DN250 ja maakaasujohdon PEH160 rakentaminen, molempien linjojen pituus noin 2150m.  Urakkassa tehtiin mm. rautatien alituksen poraus ja teiden alituksia.

11 kk 2019 / 8 Leppäkosken Lämpö Oy

Santalahden maakaasuputkimuutos
Maakaasun siirtoputken DN400 rakentaminen 670 metrin matkalle ja käytöstä poisjäävän putken poistaminen. Urakkamuoto oli kokonaisurakka ja siihen sisältyi Paasikiventien alitusporaus ja erittäin vaativa tuenta.

7 kk 2019 / 8 Gasum Oy

Finlaysonin kaukojäähdytys
Kaukojäähdytysjohdon rakentaminen Ronganpuistosta Finlaysonin kiinteistöön kaukojäähdytyksen toimitusrajalle: Rongankatu - Tammerkoski, Tammerkoski - Finlayson, Finlaysonin sisäpuoliset HST-kaukokylmäasennukset.

5 kk 2019 / 6 Tampereen Sähkölaitos Oy

Lidingö-kunnan kaukolämpöverkoston saneeraus
Urakka sisälsi maanrakennus- ja putkityöt Lidingön kunnassa Tukholman saaristossa. Johtopituus 1.1 km ja putkikooet DN150-DN65.

11kk 2018 / 11 Fortum Värme

Oulun Energia talojohtojen saneeraukset 2018
Kaukolämmön FKE/2Mpuk- talojohtojen saneeraustyöt Haapalehdon kaupunginosassa. Urkka sisältää kaivuutyöt, suojaukset, putkityöt ja läpiviennit sekä rakenteelliset työt kiinteistöissä, sisäeristykset ja peittotyöt materiaaleineen.

7kk 2018 / 11 Oulun Energia Oy

Koskenmäen kaukolämpölinjan uusinta

5kk 2018 / 9 SImpeleen Lämpö Oy

Tays DN250 kaukojäähdytysurakka
Kaukojäähdytysurakkaan kuului DN250 RST kaukojäähdytysputkien asennus, hitsaus ja solukumieristys sekä materiaalin toimitus.

3 kk 2017 / 12 Tampereen Sähkölaitos Oy

Hervannan valtaväylän DN600 kaukolämpölinja
Urakka sisälsi uuden DN600 kaukolämpölinjan rakentamisen: maanrakennus, putkityöt sekä eristystyöt materiaaleineen. Urakkaan kuului asfaltin jyrsintä murskekerrokseen asti sekä asfaltointityöt.

6 kk 2017 / 8 Tampereen Sähkölaitos Oy

Maakaasuverkon rakennusurakka Hervannan valtaväylällä
Maakaasuverkon rakennustyöt Sotilaankadun sillan ja Messukyläntien vieressä.

2 kk 2017 / 7 Tampereen Sähkölaitos Oy

Riihimäen biokaasulaitoksen PEH160 liityntäputki
PE160 biokaasuputken rakennus, 8,9 km. Maakaasun liityntäputken rakennustekniset työt rakennettavalta Riihimäen biokaasulaitokselta paineenvähennysasema Lasille asti kaikkine aputehtävineen täysin valmiisen ja viimeisteltyyn kuntoon.

4 kk 2016 / 9 Gasum Oy

Helsingin Energian Läntisen alueen kaukolämpöverkon putkiurakka 2014-2016
Vuosisopimus DN25-DN125 putkien materiaalista, asennuksesta ja eristyksestä sekä DN150-DN700 putkien asennus- ja eristystöistä. Urakka sisälsi vuoden option.

24 kk 2016 / 7 Helsingin Energia

Hämeenlinnan ST kaukolämpöurakka
KL-verkoston saneeraushanke Tapionpolku-Untamonpolku, Hämeenlinna. Elenia Oy:n tilaama kaukolämpölinjan suunnittelu ja toteutus sisältäen maarakennuksen, putkien asennuksen ja materiaalit.

5 kk 2016 / 7 Elenia Oy

Kaukojäähdytyslinjan rakentaminen välillä Ratina - Hämeenpuisto
DN400 kaukojäähdytyksen siirtolinjan rakentaminen sisältää maarakennus-, putkiasennus- ja eristystyöt materiaaleineen. Johtorakenne on 2Mpuk DN400/500 ja johdon pituus on n. 700 m.

6 kk 2016 / 6 Tampereen Sähkölaitos Oy

Ratinan suvannon alitusporaus
Ratinanraitin-Hämeenpuiston eteläpään Ratinan suvannon alitus suuntaporaamalla.

3 kk 2016 / 6 Tampereen Kaukolämpö Oy

Kaukolämpöjohtojen maarakennustyöt 1.8.2014-31.5.2016
Tampereen Kaukolämpö Oy:n rakentamien kaukolämpöjohtojen maarakennustyöt 1.8.2014-31.5.2016.

22 kk 2016 / 5 Tampereen Kaukolämpö Oy

Rantatunneli DN600 kaukolämpö johtomuutos
Kaukolämpöjohdon rakentaminen Kekkosentielle 1.4.-18.5.2016. Urkka sisälsi DN600 2Mpuk ja DN40 2Mpuk putkiasennus- ja jatkoseristystyöt materiaaleineen.

2 kk 2016 / 5 Tampereen Kaukolämpö Oy

DN500 kaukojäähdytyksen siirtolinjan rakentaminen välillä Kuntokatu - Biokatu
DN500 kaukojäähdytysjohdon rakennusurakka sisältäen maarakennuksen, putkiasennus- ja eristystyöt. Johtorakenne on 2Mpuk DN500/630 ja linjan pituus on n. 380 m.

5 kk 2016 / 2 Tampereen Kaukolämpö Oy

Rovaniemen vuoden 2015 kaukolämpötyöt
Kaukolämpörakentamisen putki-, eristys- ja maarakennustyöt Rovaniemen kaupungin ja Kolarin kunnan alueella vuonna 2015.

6 kk 2015 / 11 Rovaniemen Energia Oy / Verkot

Ylöjärven Siltatien DN250 ja DN200 kaukolämpöurakka
Kaukolämpöurakka sisältää asennus- ja eristystyöt, maarakennustyöt sekä materiaalit. Johtorakenne on 2Mpuk DN250/500, 2Mpuk DN200/400 ja yhteispituus n. 1700 m.

5 kk 2015 / 11 Tampereen Kaukolämpö Oy

Levin kaukolämpöverkoston laajennus
DN150 2Mpuk siirtojohto 590 m ja DN65 talojohto.

3 kk 2015 / 8 Adven Oy

Ämmässuon biokaasupumppaamon alueputkityöt, urakka 14510
Urakka sisältää kaasuverkon, jätevesiviemäriverkon ja vesijohtoverkon rakennustyöt materiaaleineen sekä pihan rakennekerrokset ja asfaltoinnin.

2 kk 2015 / 8 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Kaupinojan kaukokylmäurakka
DN600 kaukokylmäjakojohdon asennus-, hitsaus- ja muovijatkoseristystyöt.

4 kk 2015 / 4 Tampereen Kaukolämpö Oy

Oulun Energian verkoston kaukolämpötyöt
Oulun Energian verkosto Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon alueiden kaukolämpötyöt sekä Oulun seudun Sähkön Kempeleen verkoston kaukolämpötyöt 1.5.2014-30.4.2015.

12 kk 2015 / 4 Oulun Energia

Oriveden Aluelämmön kaukolämpötyöt
Kaukolämpöverkon rakentaminen Oriveden Aluelämpö Oy:n toimialueella vuosisopimuksena 1.5.2012-30.4.2015.

12 kk 2015 / 3 Oriveden Aluelämpö Oy

Huittisten Lämmön kaukolämpöurakka 2014
Urakka sisältää kaukolämpöverkon putki-, eristys- ja maarakennustyöt ja siihen kuuluu myös Punkalaitumenjoen alitus.

2 kk 2015 / 2 Huittisten Lämpö Oy

Ämmässuon mädätyslaitoksen aluelämpöputkityöt
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen mädätys- ja kompostointilaitoksen aluelämpöverkon asennus- ja muutostyöt ulkopuolelle, aluelämpöverkon kompostointilaitoksen sisäpuolella sekä viemärimuutostyöt kompostointilaitoksen läheisyydessä.

4 kk 2015 / 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

JPJ-Wood sahan kaukolämpölinjan rakentaminen
DN250 kaukolämpörunkolinjan rakennusurakka.

3 kk 2014 / 12 Juupajoen Lämpö Oy

Kangasalan Lämpö Oy:n vuosisopimukset
DN40-DN200 kaukolämpöjohtotyöt ja maakaasun jakeluputkistojen rakentaminen eri kohteissa vuosina 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014.

12 kk 2014 / 12 Kangasalan Lämpö Oy

Kärkölän Lämpö, Kukonhuollon kaukolämpöjohdon rakennusurakka
Kaukolämpöverkon rakennustyöt Kansikkalantie-Sammalistontie-KOy Kukonhuolto.

3 kk 2014 / 12 Kärkölän Lämpö

Majakka, kaukolämpö ja maakaasulinja
1500 m pitkä DN300 ja DN250 kaukolämpörunkolinjan rakennusurakka. Rinnalle rakennettiin 1200 m pitkä DN200 maakaasujohdon siirtolinja. Urakka sisälsi putki-, eristys- ja maarakennustyöt.

6 kk 2014 / 12 Lahti Energia Oy

Pikonlinnan kaukolämpöverkoston asennus- ja rakennusurakka
DN150 Mpuk runkolinjan asennus- ja rakennustyöt lämpökeskukselta Pikonlinnan kaukolämpöverkostoon. Urakka sisälsi PEH160 maakaasuputkityöt kokonaisuudessaan.

4 kk 2014 / 12 Kangasalan Lämpö Oy

Rantatunnelin Vt 12 kaukolämpötyöt DN500-700
Kaukolämmön muutostyöt: Tampereen Rantatunneli DN 500-DN700 kaukolämpöjohtojen hitsaus ja asennustyöt. Linjan pituus on n. 2 km.

6 kk 2014 / 12 Tampereen Kaukolämpö Oy

Rovaniemen Energian kaukolämpöverkko 2012-2014 vuosiurakka
Vuoden 2012-2014 Rovaniemen kaupungin ja Kolarin kunnan alueella kaukolämpöverkon putkirakennustyöt putkidimensiot DN25-500. Optiovuosi 2014.

10 kk 2014 / 12 Rovaniemen Energia Oy / Verkot

SOPE DN400/2Mpuk kaukolämpölinjan putkiasennus ja maanrakennustyö
Sopenkorven kaupunginosan kaukolämpölinjan saneeraus runkolinjan 2. ja 3. pumppaamon välillä. Urakka sisälsi rakennus- ja asennustyöt materiaaleineen. Kapasiteetti suurennettiin DN300 -> DN400. Linjan pituus on n. 1800 m. Sireenikujan erillinen osuus sisältää pumppaamon. Urakka sisältää Vt 12 alitusporauksen sekä 110 kV sähkökaapelin ja Gasumin 24 barin kaasujohdon alitukset/ylitykset.

6 kk 2014 / 12 Lahti Energia Oy

Tampereen kaukolämpö 2012, 2013
Tampereen Kaukolämpö Oy:n rakentamien kaukolämpöjohtojen maanrakennus-, putkiasennus- ja jatkoseristystyöt 1.6.2012-31.5.2013 sekä 1.6.2013-31.5.2014.

24 kk 2014 / 12 Tampereen Kaukolämpö Oy

Disas Fish kaukolämpöurakka
580 m:n kaukolämpölinja Haminassa.

3 kk 2014 / 11 Haminan Energia Oy

Ratinan kaukojäähdytyksen siirtolinjan rakentaminen
DN400 ja DN600 kaukojäähdytysjohdon putkiasennus-, eristys- sekä maarakennustyöt materiaaleineen.

4 kk 2014 / 11 Tampereen Kaukolämpö Oy

Kaasuputken DN160 PEH rakennusurakka
5,2 km pitkän DN160 PEH kaasuputken rakentaminen Heinälamminrinteen jätekeskukselta Pitkänlahden lämpökeskukselle.

3 kk 2014 / 10 Kuopion Energia Oy

Kaukolämpöverkoston rakentaminen Päiväkodille ja Hoivakodille
Kaukolämpöverkoston saneeraus Päiväkodin kiinteistölle ja uuden verkon rakentaminen Hoivakoti-nimiselle kuluttajalle.

1 kk 2014 / 10 Haminan Energia Oy

Pori Energia Oy:n kaukolämpöverkon putkiasennustyöt
Kaukolämpöjohtojen putkiasennustyöt 1.4.2012-31.3.2013.

12 kk 2014 / 10 Pori Energia Oy

Pudasjärven kaupungin kaukolämpötyöt 2014
Pudasjärven kaupungin kaukolämpötöiden putkityöt ja materiaalin toimitus, putkidimensiot DN20-DN50.

2 kk 2014 / 10 Pudasjärven kaupunki

TAYS:n kaukojäähdytysverkon rakentaminen, vaihe 2
Taysin sairaalan liittäminen Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukokylmään.

4 kk 2014 / 10 Tampereen Kaukolämpö Oy

Keiteleen Saha / Kemijärven kaukolämmön putkityöt
DN300 2Mpuk kaukolämpölinja Keiteleen Sahan kuivaamolle, pituus n. 240 m.

1,5 kk 2014 / 9 LVI-Xpert Oy

Tornion Energia Oy:n 2 Mpuk kaukolämpöverkosto
Tornion kaupungin alueella rakennettava 2 Mpuk kaukolämpöverkosto. Urakka sisälsi 950 ka-m maanalaista osuutta ja 50 ka-m kannakointia kahteen siltaan.

2 kk 2014 / 8 Tornion Energia Oy

Westenergy Stormossen DN100 kaukolämpölinja
DN100 kaukolämmön siirtolinjan rakentaminen kaatopaikan alueella. Urakkaan sisältyi louhintaa.

2 kk 2014 / 8 Vaasan Sähkö

Adven, kaukolämmön maarakennus-, putki- ja eristystyöt
Kaukolämmön rakennustyöt Etelä-Suomen eri kohteissa vuonna 2013: Hanko, Hausjärvi, Inkoo, Kirkkonummi, Loppi, Siuntio.

12 kk 2014 / 7 Adven Oy

Ampumaradantien putki- ja eristysurakka
Kaukolämpölinjan maarakennus- sekä putki- ja eristystyöt. Urakka sisälsi louhintaa ja asfaltointia.

4 kk 2014 / 7 Jyväskylän Energia Oy

Kuhmoisten kaukolämpöverkosto
DN25-DN150 kaukolämpöverkoston asennustyöt ja maarakennustyöt (5 km) sekä mittauskeskusten asennus kuluttajille.

8 kk 2014 / 7 Kuhmoisten kunta

Lohjan kaukolämpöverkoston saneeraus
Kala-Kokkosentien - Marttatuvantien kaukolämpö- ja vesijohtotyöt sisältäen   putki-, eristys- ja maarakennustyöt.

7 kk 2014 / 7 Virkkalan Lämpö Oy

Maalahden kaukolämpöverkoston rakentaminen
7 km uuden kaukolämpöverkoston rakentamista, DN25-DN125. Urakka sisälsi ison maaperäpuhdistustyön helmi-maaliskuun ajan 2014.

10 kk 2014 / 7 Malax Energi AB

Kujalan biokaasulaitos, maakaasu
Kujalan biokaasulaitoksen DN100 maakaasun korkeapainesyöttöputken (54 bar) rakentaminen välille paineenkorotusasema ja runkolinja 550 m.

7 kk 2014 / 6 Gasum Oy

Louhusalmen sillan kaukolämpöputken pellitys
Kaukolämpöputken pellitys jäiltä ja jäitten sulettua nosturin avulla.

2 kk 2014 / 5 Jyväskylän Energia

Kaukolämpöjohtojen läntisen alueen putkiurakka 2012-2014, vuosisopimus
Vuosisopimus DN25-DN125 putkien materiaaleista ja asennuksesta sekä DN150-DN700 putkien asennus.

24 kk 2014 / 4 Helsingin Energia

Kaukolämpöjohtojen läntisen alueen saumausurakka 2012-2014, vuosisopimus
Vuosisopimus DN25-DN125 putkien materiaaleista ja eristystöistä sekä DN150-DN700 putkien eristystöistä.

24 kk 2014 / 4 Helsingin Energia

Oulun Energian kaukolämpö
DN20-DN500 putki- ja eristystyöt Oulun kaupungin alueella: Oulu, Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo sekä Kempeleellä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksessa ja Iissä 1.5.2012-30.4.2014.

24 kk 2014 / 4 Oulun Energia

Paraisten lämpö, vuosisopimus 2011, 2012, 2013 ja 2014
Kalakoulun linjan kaukolämpöverkoston asennus- ja rakennustekniset työt.

9 kk 2014 / 3 Paraisten Kaukolämpö Oy

Roution kaukolämmön siirtojohto
Tytyri-Routio kaukolämmön siirtolinjan rakennusurakka.

2 kk 2014 / 2 Lohjan Energiahuolto Oy LOHER

Fortum Power vuosiurakat Nokia, Eura
Kaukolämpöverkoston putkiasennus-, eristys- ja maarakennustyöt Nokian ja Euran alueella 2010-2012 (alempi hinta Nokian osuus).

24 kk 2014 / 1 Fortum Power and Heat Oy

Koy Helsingin Pääpostitalo, kaukokylmä
Kaukojäähdytyksen runkolinjan rakentaminen. Spiroputkityö sisältäen materiaalit, asennuksen ja eristyksen.

3 kk 2014 / 1 Ovenia Oy

Sireenikujan kaukolämpöpumppaamon saneeraus
Kaukolämpöpumppaamon meno- ja paluupumppujen, DN400 ja DN500 venttiilien, putkistojen, ilmanvaihtojärjestelmän sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusiminen.

4 kk 2014 / 1 Lahti Energia Oy

Kaukojäähdytysverkon rakentaminen 2013
DN250-DN600 kaukokylmäverkon rakentaminen Tampereen keskustaan sisältäen kaikki maarakennus-, rakennustekniset sekä putki- ja eristystekniset työt.

7 kk 2013 / 12 Tampereen Kaukolämpö Oy

Kaukolämpöverkostolaajennuksen putkiurakka
Virtain kaupungin kaukolämpöverkoston laajennuksen putkien asennustyöt Ahjola, Yrittäjätie-Lakarintie.

2 kk 2013 / 12 Virtain kaupunki

Kuokkalan kehäväylän runkoviemärien rakentaminen sekä kaukolämpötyöt
Runkoviemärin ja kaukolämmön rakentaminen välille Kuokkalan kehäväylä - aluelämpölaitos.

17 kk 2013 / 12 Jyväskylän Energia Oy

NASTA, vaihe I, DN300 kaukolämpölinja
NASTA, vaihe I kaukolämpölinjan putkiasennus- ja maarakennustyöt sekä louhintatyöt Lahden ja Nastolan välillä.

9 kk 2013 / 11 Lahti Energia Oy

Oulunsuun lämpökeskuksen pumppaamon rakennusurakka
Knuutilankankaan kaukolämpöpumppaamon rakennusurakka sisältäen LVI-tekniset työt ja putkiasennusurakan.

5 kk 2013 / 11 Oulun Energia

Villähteen kaukolämpöpumppaamon rakennus- ja putkiurakka
Pumppaamon pystytys, maarakennustyöt ja sisäputkityöt.

6 kk 2013 / 11 Lahti Energia Oy

Harjuniityn kaukolämpölinjan rakentaminen
Kaukolämpöverkoston siirtolinjan DN150 ja DN200 rakentaminen Nokian kaupungin Harjuniityn alueelle sisältäen maarakennus-, putkiasennus- ja jatkostyöt.

5 kk 2013 / 10 Fortum Power and Heat

Ikaalisten kauppakeskuksen kaukolämpötyöt
DN100 kaukolämpölinjan maarakennus-, putkiasennus- ja eristystyöt.

2 kk 2013 / 10 Leppäkosken Lämpö Oy

KOY Sipoon PT-Logistiikkakeskus, vaihe 1
Kaukolämpö- ja matalalämpöputkistojen asennus- ja eristysurakka.

2 kk 2013 / 10 TYL Freeway

Ranuan Lämpö Oy, Kolomaan yhdyslinjan ja verkoston rakentaminen
DN80 yhdyslinjan rakentaminen Ranuan kunnan alueella ja 3 rivitalon liittäminen Kolomaan verkostoon.

4 kk 2013 / 10 Ranuan Lämpö Oy

Sallan Aluelämmön putki- ja maarakennusurakka
Simonrinteen DN 25-65 kaukolämpöverkon saneeraus Sallassa.

3 kk 2013 / 8 Sallan Aluelämpö Oy

Suomussalmen konttiurakka
Suomussalmen kunnan kaukolämmön välipumppausaseman rakentaminen.

1 kk 2013 / 8 Suomussalmen kunta

Vaasan keskussairaalan jäähdytysputkiurakka
Vaasan keskussairaalan aluejäähdytysputkisto W-rakennuksesta lähtien ja varavoiman aluekaapelointi.

2 kk 2013 / 8 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Ekokemin piha-alueen kaukolämpöputkisto
Ekokemin sisäpihan DN400 kaukolämpöputkiston sekä laitoksen nurkalta pumppaamolle DN100 paineenpitoputken putki-, maanrakennus- ja asfalttityöt.

2 kk 2013 / 7 Ekokem OY AB

Kajaanin kaukolämpöverkoston rakennustyöt
Kaukolämpöjohtojen rakennustekniset-, putkitekniset- ja eristystyöt Kajaanin kaupungin alueella.

3 kk 2013 / 7 Kajaanin Lämpö Oy

Nokian maakaasun jakeluputkisto
Nokian Sarpatintien maakaasun jakeluputkiston hankinta.

3 kk 2013 / 7 Adven Oy

Pälkäneen Aluelämpö kaukolämpöasennus ja maanrakennus
Pälkäneen Aluelämpö Oy:n Onkkaalan biolämpölaitoksen perustus- ja maanrakennusurakka sekä kaukolämmön jakeluputkiston asennus- ja maanrakennustyöt.

7 kk 2013 / 7 Pälkäneen Aluelämpö Oy

Elielin parkkihallin kaukojäähdytys
DN400/DN350/DN300/DN200 spriroputkien asennus- ja eristystyö.

3 kk 2013 / 5 Helsingin Energia

Aluelämpöjohtojen putkityöt
Tervon alueen aluelämpöjohtojen putkityöt 5 km 2011-2012.

24 kk 2012 / 12 Tervon kunta

Kangasalan Ilkontien kaukolämpöurakka
700 m kaukolämpölinjan DN100-DN40 rakennus-, asennus- ja eristystyö.

1 kk 2012 / 12 Kangasalan Lämpö Oy

Karstulan kaukolämpöverkoston rakennusurakka
Kaukolämpöverkoston rakennusurakka Karstulan kunnan alueella.

3 kk 2012 / 12 Karstulan Lämpöverkko Oy

Kaukolämpöjohdon rakennustyö Lohjalla
DN 150 kaukolämpölinjan asennus, eristys- ja maarakennustyöt, 500 m.

4 kk 2012 / 12 Mäntynummen Lämpö Oy

Kaukolämpörakentamisen vuosisopimus
Kaukolämpöjohtojen rakentaminen vuonna 2011 Jämsän Aluelämpö Oy:n toiminta-alueelle n. 935 m.

6 kk 2012 / 12 Jämsän Aluelämpö Oy

Kaukolämpöverkko Uimahallille ja kaupungintalolle
Maarakennus-, putkiasennus-ja eristystyöt sekä asfalttityöt.

3 kk 2012 / 12 Haminan Energia

Kärkölän Ruukintien kaukolämpöjohdon rakentaminen
DN 100 runkolinjan putki-, eristys- ja maarakennustyöt, 500 m.

4 kk 2012 / 11 Mäntsälän Sähkö Oy

Maakaasun jakeluputkisto Sahalahdelle
Maakaasun jakeluputkiston asennus- ja maanrakennustyöt.

3 kk 2012 / 11 Kangasalan Lämpö Oy

Ämmässuon rakennusurakka 07141
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen huoltokanaalin kierrätysveden paineviemärin ja aluelämmön siirtoputkiston maahan asennettavat osuudet maarakennustöineen sekä huoltokanaalin seinälle ripustettava siirtoputkisto eristyksineen.

11 kk 2012 / 11 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kajaanin Lämpö Oy
Kaukolämpöjohtojen rakennustekniset-, putkitekniset- ja eristystyöt Kajaanin alueella 2012.

4 kk 2012 / 10 Kajaanin Lämpö Oy

Keuruun Lämpövoiman kaukolämpötyöt
Kaukolämpöjohdon putki- ja eristystyöt Pappilanniemen alueelle sekä runkojohdon rakentaminen Haapamäelle.

3 kk 2012 / 10 Keuruun Lämpövoima Oy

Viro-Kohtla-Järve, kaukolämpöurakka
Kaukolämpöverkoston putkiasennus- ja maanrakennustyöt välillä Kohtla-Järve-Sompa-Tammiku-Ahtme, putkikoko DN500, linjan pituus 9,4 km.

7 kk 2012 / 10 VKG Soojus AS

Vaasan Sähkö, Kiilapalsta - Westenergy
DN450 kaukolämpöverkoston rakentaminen välille Kiilapalsta-Westenergy, rakennus-, putkiasennus- ja eristystyöt 6 km.

7 kk 2012 / 9 Vaasan Sähkö Oy

Ekokem, kaukolämpötyöt, Riihimäki
Kaukolämpöverkon muutostyöt Rinnetiellä sekä Ekokem laitosalueen KL-pumppaamon putkistoasennukset.

2 kk 2012 / 8 Ekokem-Palvelu Oy, Ekokem Oy Ab

Fortum Power vuosiurakat Espoo, Kauniainen
Kaukolämpöverkoston putkiasennus- ja eristystyöt Espoon ja Kauniaisten alueella 2010-2012.

25 kk 2012 / 7 Fortum Power and Heat Oy

Kaukolämpöputkistojen putkiasennus- ja eristys
Läntiseen verkkoalueeseen kuuluvat kaukolämpöputkistojen putkiasennus- ja eristystyöt 1.5.2010-30.4.2012 välisenä aikana.

24 kk 2012 / 7 Helsingin Energia

Taalintehtaan kaukolämpö
Kemiönsaaren DN150-DN25 kaukolämpö-verkoston ja vesi- ja viemärilinjan rakentaminen sekä mittauskeskusten asentaminen 2011-2012, 6 km.

11 kk 2012 / 7 Kemiönsaaren Lämpö Oy

Korpilahden kaukolämpö, vaihe 2
Kaukolämpölinjan rakentaminen Korpilahden ja Alkio-opiston välille.

19 kk 2012 / 6 Jyväskylän Energia Oy

Tampereen kaukolämpöverkon rakennustyöt
Kaukolämpöjohtojen maarakennustyöt 1.6.2011-31.5.2012.

12 kk 2012 / 6 Tampereen Kaukolämpö Oy

Kaukolämpövuosiurakat Helsingin alueella
Kaukolämpöverkon putki- ja eristystyöt, vuosiurakat 1.5.2010-30.4.2011 ja 1.5.2011-30.4.2012.

24 kk 2012 / 4 Helsingin Energia

Oulu-Kiiminki siirtolinja
DN300/DN250 kaukolämmön siirtolinjan putki- ja eristystyöt välillä Oulu-Kiiminki.

6 kk 2012 / 4 Oulun Energia

Maakaasu Lempäälä - Sahalahti
Maakaasuputken PEH315 ja PEH200 rakennus- ja asennusurakka välille Marjamäki-Mulkahinen-Huutijärvi-Sahalahti 34 km.

11 kk 2011 / 12 Gasum Oy

Nurmijärven kaukolämpö, vuosiurakka
DN40-DN200 kaukolämpöjohtotyöt 1.3.2008-28.2.2009, 1.3.2009-28.2.2010 6 km ja 1.3.2010-28.2.2011.

36 kk 2011 / 12 Nurmijärven Sähkö Oy

Rovaniemen Energian kaukolämpö 2011
Rovaniemen alueen kaukolämpöverkon DN25-DN200 eristyselementtien asennus- ja putkiasennustyöt 2011.

4 kk 2011 / 12 Rovaniemen Energia Oy

Ämmässuon huoltokanaalin lämpöputket
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen supistetun aluelämpöverkon ja siirtolinjojen rakennusurakka.

2 kk 2011 / 12 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Jovi KL-linja Salonpolku-Kasaajankatu
DN400/DN200 kaukolämpölinjan rakentaminen 3,2 km.

5 kk 2011 / 11 Lahti Energia Oy

Lahti Energia Oy:n kaukolämpölinja DN400
Lahti Energia Oy:n lämpöliiketoiminnan Iso-Paavolankadun 3 km DN400 kaukolämpölinjan putkiasennus- ja maarakennustyöt 2010-2011.

12 kk 2011 / 11 Lahti Energia Oy

Vetelin kaukolämpöverkoston laajennus
Kaukolämpöverkoston laajennus Vetelin kunnan keskustaajamassa.

2 kk 2011 / 11 Vetelin Lämpö Oy

Gasum Oy:n liitoshaara
Maakaasun jakeluputkiston rakentaminen Huutijärvi-Mäyrävuori, Kangasala.

4 kk 2011 / 10 Kangasalan Lämpö Oy

Kajaanin Lämmön kaukolämpö 2011
Kaukolämpöjohtojen rakennustekniset-, putkitekniset- ja eristystyöt Kajaanin alueella 2011.

4 kk 2011 / 10 Kajaanin Lämpö Oy

Oulun seudun Lämpö Oy:n kaukolämpötyöt
DN300-DN40 kaukolämpöverkostojen rakentaminen Kempeleessä, Limingassa, Jäälissä, Muhoksella, Päivirinteellä, Iissä ja Lumijoella 7 km.

15 kk 2011 / 10 Oulun Seudun Lämpö

Ämmässuon kaukolämpö
DN80 kaukolämpö 4.1.2010-5.10.2011.

20 kk 2011 / 10 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Uimaharjun kaukolämmön putkityöt
Uimaharjun taajaman kaukolämpöverkoston putkityöt.

2 kk 2011 / 9 Enon Energia Osuuskunta

Korpilahden kaukolämpö DN150-DN65
DN150-DN65 kaukolämpölinja Korpilahden alueella.

8 kk 2011 / 8 Jyväskylän Energia Oy

Kaukolämpölinja Kiilapalsta - Melaniemi
DN200/DN250 kaukolämpölinjan rakentaminen Vaasassa välille Kiilapalsta - Melaniemi.

5 kk 2011 / 4 Vaasan Sähkö Oy

Kaukolämpölinja Oriveden keskusta - Sairaalantie
Kaukolämpölinjan rakentaminen Orivedellä keskustan ja sairaalan verkkojen välillä sisältäen putkiasennus, eristystyöt ja maarakennustyöt materiaaleineen.

3 kk 2011 / 1 Oriveden Aluelämpö Oy

Enon Energian kaukolämpötyöt
Enon aluelämmön yhdysputken rakennustyöt.

2 kk 2010 / 12 Enon Energiaosuuskunta

Kallion teollisuusalueen maakaasu
Maakaasun jakeluputkiston rakentaminen Kangasalan Kallion teollisuusalueelle.

3 kk 2010 / 12 Kangaslan Lämpö Oy

Kaukolämmön putki- ja eristystyöt
DN25-DN200 kaukolämpöverkon eristyselementtien asennus- ja putkiasennustyöt.

3 kk 2010 / 12 Rovaniemen Energia Oy

Kärkölän kaukolämpöverkosto
DN100 kaukolämpölinja Opintien lämpökeskus-kerrostalo Nurminata haarajohtoineen 500 m.

1 kk 2010 / 12 Kärkölän Lämpö Oy

Tahkoluodon varavoimalaitoksen putkiurakka

8 kk 2010 / 12 Fingrid Oyj

Tampereen Kaukolämpö Oy, Satakunnan lennosto
DN150-DN300 siirtojohdon maarakennus-, putkiasennus- ja eristystyöt materiaaleineen Pirkkalan Teollisuustieltä Satakunnan lennostoon 6 km.

12 kk 2010 / 12 Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Kaukolämpö maakaasutyöt
Maakaasun jakeluverkon rakentaminen Tampereen Kaukolämpö Oy:n toiminta-alueella 18.4.2010-31.5.2011.

5 kk 2010 / 12 Tampereen Kaukolämpö Oy

Ulvilan Lämpö, Nahkurintien kaukolämpö
Kaukolämpöverkon muutostyöt Ulvilan kaupungin Nahkurintien alueella.

3 kk 2010 / 12 Ulvilan Lämpö Oy

Vaasan sähkö, Kotirannan kaukolämpölinja
DN200 kaukolämpöverkon rakennustyöt Kotirannan pohjoisosassa 2 km.

9 kk 2010 / 12 Vaasan Sähkö Oy

Kaukolämpöjohtojen putki- ja eristystyöt
Siirtojohto DN400 välillä Haapaniemi-Kirkkokatu 1,5 km.

4 kk 2010 / 7 Kuopion Energia

Maakaasujohdon rakentaminen välillä Sotilaankatu-Keihäskuja
DN110 maakaasujohdon rakentaminen 2,5 km.

3 kk 2010 / 4 Tampereen Sähkölaitos