ENERGIBYGGANDE

När du beställer totalprojektet av en aktör, lägger du projektansvaret i en och samma hand. Vi behärskar energibyggandets processer från början till slut, från markarbeten till rörleveranser och skarvisoleringar. Av oss får du även gasolinstallationer.

Vi har också omfattande erfarenhet av specialobjekt. Vi har de specialtillstånd som krävs för att genomföra krävande projekt.

Vi ansvarar för projektets totalhantering och tidtabellerna. Våra kunder är bland annat energibolag, kommuner och städer.