FABRIKSBLANDAD BETONG

Vi framställer certifierad betong för alla byggare. Transportpumpbilars räckvidd är max. 24 meter utan förlängningsrör. Rännbilar har en räckvidd på 9 meter. Vår aktionsradie är ca 100 km från Orivesi.

Betongkvaliteter

  • strukturbetongsorter
  • väderbeständiga betongsorter
  • golvbetongsorter
  • fogningsbetongsorter
  • sprutbetongsorter
fi
Ring oss för mera information!
Betongstation 010 2195 250