HUSTEKNIK

KVL-Tekniikka Oy:s husteknikverksamhet har övergått till Calto Tampere Oy, där vår service inom husteknik fortsätter.

Calto Oy levererar hus- och fastighetstekniska helheter för industrins specialbehov.

I husteknikbehov kan du ta kontakt direkt med Calto.

Calto