INFRABYGGANDE

Vi är en mångsidig expert i infrabyggande och har också omfattande erfarenhet av specialobjekt. Vi har yrkeskunskapen och de specialtillstånd som behövs för att genomföra krävande projekt såsom banbyggande, marksanering och utbyte av jordmassor i stor skala.

Våra kunder är bl.a. trafikverket, kommuner och städer samt vattenverk och avfallsanläggningar. I infraprojekt kan vi genomföra arbetet alltifrån brytning till asfaltering.