INFRAREFERENSSIT

Referenssit isoimmista urakoista (yli 300.000 €) sekä erikoiskohteet

Urakka Kesto Valm. vuosi ja kk Tilaaja

Keljonkangas I rautatietunnelin korjausurakka 2022
Jyväskylän kunnan alueella sähköistetyllä rataosalla 1405 Orivesi - Jyväskylä sijaitsevan Keljonkangas I -ratatunnelin eteläisen suuaukon kallioleikkaukset ja niiden ympäristö. Kallion  ennakkopultitus , injektointi sekä lopullinen lujitus. Kallioleikkauksen louhinta, niskamuurin rakentaminen kallioleikkauksen päälle veden ohjausta varten, uuden aidan rakentaminen ja yhdistäminen vanhaan aitaan sekä uusien saattolämmityskaapeleiden asennus ja kytkentä. Raiteet ja pölkyt poistetaan louhinnan ajaksi ja asennetaan takaisin louhinnan jälkeen.

13.02.2021-kesken 2022 / 9 Väylävirasto

Tasoristeystyöt Tähtiniemi-Oripohja
Orivedellä Haapamäki-Orivesi rataosuudella Oripohjan ja Mäkelänrinteen tasoristeysten poistaminen. Uuden sukkavartaan tasoristeyksen rakentaminen sekä siihen liittyvät uudet tie- ja katujärjestelyt sekä puoli- ja kokopuomilaitoksen asenaminen tasoristeykseen laitetiloineen. Nykyisen Parpolan tasoristeyksen parantaminen sekä ääni- ja valovaroituslaitoksen asentaminen laitetloineen. Tilaajan toimittamien laitetilojen perustusten suunnittelu ja rakentaminen. TARMO-laitteiston kytkentä ja testaus toimintakuntoon. Tähtiniemen tasoristeyksen näkemäleikkaustyöt. Urakassa noudatetaan TURO:n mukaisia ratatyömenettelyjä.

13.10.2021-kesken 2022 / 6 Väylävirasto

Vuosaaren yhteiskäyttötunnelin saneerausurakka, osa 2
Urakassa saneerataan 10 km pitkä yhteiskäyttötunneliosuus; tunnelin leveys 3 m ja korkeus 3,3 m. Tunnelissa rakennetaan DN1000 kaukolämpölinjaa. Urakka sisältää pultitustöitä sekä tunnelin lattian syvennys- ja katon korotuslouhintaa, injektointitöitä, maankaivua, tukiseinätöitä, asfaltin ja betonilaattojen ja seinien purkua, täyttötöitä tiivistyksineen, rukonrakenteiden ja putkikannakkeiden tekoa. Teräsbetonirakenteet ankkuroidaan kallioon ja teräsbetonirakenteisiin.  Kalliopinnat ruskuibetonoidaan vesitiiviiksi. Urakka sisältää 1-luokan betonivalutöitä.

01.04.2021-kesken 2022 / 6 Helen

Rummunkorjausurakka Hpk-Sk 2021
Urakassa uusittiin kaksitoista ratarumpua Haapamäki-Seinäjoki -rataosuudella. Kolme ratarumpua uusittiin aukikaivamalla, viisi uutta ratarumpua asennettiin vasaraporaamalla ja nykyinen rumpu täytettiin, sekä neljän rummun teräsputkiprofiili sujutettiin vanhan kivirummun sisään, ja kiviholvin ja teräsputken väli juotettiin umpreen betonilla. Urakassa tuettiin raiteet aukikaivettavilta rummuilta tarvittavalta matkalta (n. 50 rd-m /rumpu) vähintään kolme kertaa. Raiteet mitattiin kohteessa ennnen työn aloitusta sekä työn valmistumisen jälkeen, ja raide tuli saattaa työtä edeltävään geometriaan. Urakassa noudatettiin TURO:n mukaisia ratatyömenettelyjä.

6kk 2021 / 12 Väylävirasto

NSL3 polttoainekäsittelyalueen rakennus-ja aluetyöt
Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden kolmannen (3.) Voimalaitosyksikön, NSL3, yhteydessä rakennettava kiinteän polttoaineen käsittelyalue (KPA-alue). Seulomorakennuksen, laitteiden ja muiden rakennettavien rakennusten perustukset, paalutukset, alapohjalaatat ja teräsrakennetyöt. SRF-siilon perustukset, perusmuurit, seinät, välitasot ja täydentävät rakenteet paalutuksineen. Kuljettimien, risteysaseman ja liittyvien hoitotasojen perustukset paalutuksineen. Kanaalien ja luukkujen betoniset ja teräksiset kannet. Olemassa olevien rakenteiden vahvistuksia ja purkutöitä. Seulomorakennuksen kaivannon itäreunaan tehtiin työaikainen tukiseinä. Alueputkien (hule- ja jätevesiputket, hulevedenpumppaamon asennus, hiekan- ja öljynerottimet) ja kahden sammutusjätevesialtaan toteutus. Pihojen pintarakenteet ja asfaltoinnit. SRF-siilon pohjalaatta sekä seulomon laiteperustukset olivat massiivisia ja vaativia paikallavalettuja vesitiiviitä betonirakenteita.

6kk 2021 / 9 Tampereen Sähkölaitos Oy

Paasivuoren rautatietunnelin vesivuodon korjaukset
Paasivuorentunnelin kääntöorren korjaus rataosalla Tampere - Jyväskylä 330+214, Paasivuoren tunnelin eteläpäässä. Urakka sisälsi jännitekatkon, ripustusputken orsien poistot ja takaisin asennukset, injektointireikien poraukset sekä injektoinnit.

1vk 2021 / 6 Väylävirasto

KELVO RU Savukaasupesuri
Savukaasupesurirakennuksen perustustyöt: betonointityöt (perustuslaatta 600mm, kaatolattiat, säiliönpohjat ja kone- sekä pumppupetit) ja sokkelielementtien asennukset. Biolaitoksen savupiipun perustuksen pohjalaatta sekä perustuksen manttelointi, ja putkisillan perustustyöt biolaitoksen ja uuden savukaasupesurirakennuksen välille.  Maanrakennustyöt: salaojat, viemärit, pohjaviemärit, tasaukset sekä asfaltointi. Rikinsyöttörakennuksen kokonaisrakentaminen; perustustyöt (perustuslaatta 400mm ja pintavalu), sokkelielementtien asennustyöt, teräsrakenne ja vesikatto, maanrakennustyöt (salaojat, viemärit, tasaukset ja betonityöt). Urakka sisälsi myös päätoteuttajapalveluiden toteuttamisen Keravan Lämpövoima Oy:lle varsinaisen pääurakan jälkeen.

8 kk 2020 / 12 Keravan Lämpövoima Oy

Lohja - Lohjanjärvi -radan purku-urakka 2020
Kasvillisuuden poisto, raiteiden ja vaihteiden purkaminen sekä poistuvan materiaalin toimitus kierrätykseen. Käytöstä poistetun tasoristeyksen turvalaitoksen purkaminen, tasoristeyksien kohtien asfaltointi, kulkuesteiden rakentaminen siltaan sekä TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

3 kk 2020 / 12 Väylävirasto

Joensuu - Heinävaara rummun uusiminen
Joensuu-Ilomantsi Km 627+152 rummun uusiminen auki kaivuna. TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

2 vk 2020 / 11 Väylävirasto

Länsi-Suomen rummunkorjausurakka 2020
Urakassa uusittiin ja korjattiin yhteensä 19 ratarumpua Länsi-Suomen alueella. Osa kivirummuista purettiin ja tilalle asennettiin uusi teräsputkirumpu aukikaivamalla. Joihinkin rumpuihin sujutettiin sisään teräsputkiprofiili ja vanhan rummun ja sujutettavan teräsprofiilin väli betonoitiin. Osa rummuista betonoitiin ja viereen porattiin uusi rumpu. Urakkaan kuului myös tienrakentamista.

6 kk 2020 / 11 Väylävirasto

Lukonmäen venttiiliaseman rakentaminen
Venttiiliaseman rakentaminen: materiaalihankinnat ja rakennustyöt, valutöistä lähtien. Vesijohtojen Ø 300 SG Pn ja Ø  800 SG PN 10 rakentaminen sisältäen kaikki asennus- ja liitostyöt. Palopostien rakentaminen betonikaivoineen.  Kuivatuksen purkulinjan hv Ø  200 PVC/sk SN8 rakentaminen kaivoineen ja takaiskuventtiileineen sekä huoltotien rakentaminen venttiiliasemalle.

8 kk 2019 / 11 Tampereen Vesi Liikelaitos

Toijalan tasoristeysten korvaavan tien rakennusurakka
Urakka sisälsi Y4 tien rakentamisen, kolmen tasoristeyksen poiston (kansien poisto, ratapenkan muotoilu) ja merkkien poiston, tukikerroksen uusiminen tasoristeysten kohdalta, raiteen tukeminen km 150+1300 - 150+1820 välillä, tukikerroksen muotoilu tuettavalta osalta, sähköratarakenteiden aseman tarkastus, TURO:n mukaiset ratatyömenettelyt.

12 kk 2019 / 10 Liikennevirasto

Tasausaltaan TAL2 Tulvapumppaamo 17920
Suotovesien altaaseen uusi pumppaamo, virtausmittauskaivoelementti, toimilaiteventtiilielementtikaivot hulevesi dn600 ja jätevesi dn500. HST dn 250 20 metriä, PEH 315 20 metriä. Alueen kaapelointi- ja sähkötyöt sekä alueen pinta - ja päällystetyöt.

7 kk 2019 / 9 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Kuhmoisten Koskenpartaan Infra
Koskenpartaan asuntoalueen vesihuoltolinjan, kaukolämmön ja teiden rakentaminen.

10 kk 2019 / 8 Kuhmoisten kunta

Ämmässuon tuhkankäsittelylaitteiston MRU 16830
Vesijohtojen 110 mm, 75 mm ja 32 mm rakentaminen, yhteensä noin 380 metriä. Paikallavalettujen perustuslaattojen rakentaminen tuhkankäsittelylaitteistolle, 250 m3 betonia. Louhintatyöt tasausaltaan ja pumppaamon asennusta varten. Alueen kaapelointityöt sekä päällystys.

3 kk 2018 / 12 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Killon ylävesisäiliön saneeraus vh 2
Ylävesisäiliön holvin korjaustyöt: ruostuneiden rautojen esiinpiikkaus, holvin hiekkapuhallus ja pinnoitus laastilla. Säiliön putkistojen uusiminen, Dn250 ja Dn200 sekä ulkopuolen purkulinjan 400 M ja vesijohdon 315 PEH uusiminen. Sähkösyötön maakapelointi ja alueen aitaaminen.

4 kk 2018 / 9 Pirkkalan kunta

Nummentien pumppaamo
Kaukolämpöpumppaamon rakentaminen, noin 30 m2 sekä siihen liittyvät maanrakennustyöt. Kaukolämpöputkistojen asennustyöt pumppaamoon sekä ulkopuoliset kaukolämpölinjan (DN150/315) rakennustyöt ja liitokset maanrakennustöineen. Sähkö- ja automaatiotyöt.

3 kk 2018 / 9 Lohjan Energiahuolto Oy LOHER

Ristimaantien silta, Meron silta
Urakan sisältö: puisen elementtisillan l=24 m paalutettu perustus, tielinjan siirto, kevennysrakenteet ja asfalttipäällysteet (m. valuasfaltti).

3 kk 2018 / 6 Meron yksityistien tiekunta

Kaupin tulvapumppaamon rakentaminen
Kokonaisurakka tulvapumppaamon rakentamisesta. Putkikoot: viettolinja D1200, painelinjat 2*D800, vesijohto D40, palovesiasema D150, huleveden painelinja D40, vesilinja D300. Urakka sisälsi maarakennustyöt, vaativat tuennat, valutyöt sekä pumppaamon sisäpuoliset HST-putkistoasennukset. Tuennat vaativa pumppaamorakennus perustettiin 11 m syvyydelle maan pinnasta. Suoritettiin pohjaveden alennus. Pontit jouduttiin tukemaan kolmesta eri kohdasta soljilla toisiinsa.  46 m pituinen pontitus tuettiin teräspalkkien ja maa-ankkureiden avulla.

6 kk 2018 / 1 Tampereen Vesi

Kaupin tulvapumppaamon vesihuoltolinjat
Urakassa rakennettiin Tampereen Vieritiellä vesi-, viemäri- ja hulevesiviemärit sekä katurakenteet ja valaistus. Kadun pituus 200 m, ajoradan leveys 5,5 m ja kevyen liikenteen väylän leveys 4,5 m. Tien rakennekerrokset sekä siihen liittyvä kuivatus uusittiin koko tien osuudelta. Uusien tierakenteiden kokonaisvahvuus oli 950 mm. Kadun osuudelle rakennettiin graniittinen reunakivi sekä tehtiin muita erikoiskiveyksiä mm. suojateiden kohdalle sekä erottamaan pyöräily ja jalankulku. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän päällystys kuului urakkaan. Katuvalaistukseen sisältyi tierakenteeseen asennettavat suojaputkitukset, kaapeloinnit, perustojen ja pylväiden asennukset. Vesihuoltoon kuului tulvapumppaamon painelinjojen rakentaminen: 2* 800 mm PEH putket, kadun kuivatuksen rakentaminen: helevesiviettoviemäri 500 mm betoni sekä runkovesijohdon rakentaminen: 300 mm SGB valurauta. Urakassa tuettiin vesihuoltolinjoja tuentaelementeillä.

6 kk 2017 / 12 Tampereen Vesi

Tarastenjärven pihan ja katoksen maanrakennusurakka
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen piha- liikennöintialueiden sekä vaaán katoksen perustusten rakennusurakka. Urakka käsitti alueen massanvaihtotyöt, hulevesijärjestelmien rakentamisen, tiivis- ja pintarakenteet.

3 kk 2017 / 12 Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Tunnelien suuaukkojen betonointi Korpilahti-Jyväskylä välillä
Kalliotunneleiden (3 kpl) suuaukkojen betonirakenteiden rakentamistyöt mukaan lukien työhön liittyvät louhinnat.

3 kk 2017 / 8 VR-Track Oy

Tasanne-Nurmi vesihuoltolinja
Vesijohtojen (Ø 500, Ø 400 ja Ø 200) sekä paineviemärin (2 x Ø 315 mm) rakentaminen Tasanteen pumppaamolta Nurmiin pääosin vesistöjohtoina.

7 kk 2017 / 4 Tampereen Vesi

Piipun ja 20 MW kattilan perustustyöt Nokialla
Urakka sisälsi 20 MW kattilan ja piipun perustusten rakentamisen maanrakennustöineen, joihin kuului esim. porapaalujen asennus.

4 kk 2017 / 1 Leppäkosken Lämpö Oy

Kangasvuoren tunnelin jatkotyöt
Rautatietunnelin injektointi-, salaojitus- ja kanaalilouhintatyöt sekä sähköistykseen liittyvät tunnelissa tehtävät louhinnat. Verkotuksen purku-, pesu- ja injektointityöt, SR-laitteiden kiinnittykseen liittyvät louhintatyöt, sähköratalaitteiden kiinnitystyöt 78 kpl (124.020 €), suuaukkorakenteiden tartunnat, paluuvirtajohtimien kierretankojen asennustyöt 218 kpl sekä RB so asennukset 1820 m.

6 kk 2016 / 12 VR-Track Oy

Karhuvuoren tienrakennusurakka Lappeenrannassa
Tien saneeraus (massanvaihto) Karhuvuoressa, Lappeenrannassa.

3 kk 2016 / 12 Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen tankkaus- ja varikkoalueen hulevesin maanrakennusurakka
Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen tankkaus- ja varikkoalueen hulevesien hallinnan maanrakennusurakka. Urakassa rakennettiin uusi tankkaus- ja varikkoalue kuivatusjärjestelyineen, hulevesien öljynerotusjärjestelmä sekä huleveden purkuputki. Alueen koko oli n. 2,2 ha.

5 kk 2016 / 10 Tampereen kaupunki

Jyväskylä-Äänekoski kallioleikkaus
Rataosan kallioleikkausten avarruslouhinnat.

3 kk 2016 / 8 VR-Track Oy

Kangasvuoren tunnelin pultitustyö
Kangasvuoren rautatietunnelin holvin ja seinien pultitustyö välillä Jyväskylä-Äänekoski. Urakka on Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien ratahanke.

3 kk 2016 / 6 VR-Track Oy

Kälviä-Lohtajan siirtoviemäri ja vesijohtojen sekä Kälviän yhdysvesijohdon rakentaminen
Kälviä-Kokkolan siirtoviemärin ja vesijohtojen sekä Kälviän yhdysvesijohdon rakentaminen materiaaleineen (n. 16 km). Urakasta 10 km oli 400 mm vesijohtoa ja 315 mm paineviemäriä sekä 6 km 225 mm vesijohtoa ja 200 mm paineviemäriä.Urakka sisältää optiona pumppamojen ja venttiilien asennuksen: Kälviän, Haavistonkankaan ja Korpilahden pumppaamot.

12 kk 2015 / 11 Liikelaitos Kokkolan Vesi

Rauman Sataman palovesijärjestelmän rakennusurakka
Rauman öljy- ja kemikaalisataman palovesi-pumppaamon rakentaminen. Öljy- ja kemikaalilaitureille tulevien vaahtokeskus-ten ja vesi/vaahtotykkien sekä niihin liittyvän runkoputkiston rakentaminen ja liittäminen vanhaan runkoputkistoon. Urakka sisältää rakennusteknisiä töitä, putkitöitä, sammutuslaitetöitä sekä sähkö- ja rakennusautomaatiotöitä materiaaleineen.

11 kk 2015 / 10 Rauman Satama

Rantatien Vt 12 johtosiirrot AU2, AU3
Vt12 Tampereen rantatunnelin maarakennusurakka sisältäen DN400 maakaasuputken rakennustyöt, kaukolämmön DN600 maarakennus- ja putkityöt, telekaapeliputkien maarakennus- ja asennustyöt 20 km sekä vesi- ja viemäriputkien maarakennus- ja asennustyöt (putkikoot: jätevesi 110-400, sadevesi 200-630 ja vesijohdot 110-200). Urakka sisälsi myös 460 m alitusporauksia DN400-600.

12 kk 2015 / 5 Lemminkäinen Infra Oy

Linnakallion kaava-alueen rakentaminen
Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen sekä korttelien maa- ja kallioleikkaus- sekä täyttötyöt Läntisen Kehätien ja Kurikantien eteläpuolella Pirkkalan kunnan alueella sisältäen kaapeliputkitukset ja asfaltointityöt sekä valaistus.

14 kk 2015 / 1 Pirkkalan kunta

Hollolan Paassillan ja Hopeakallion louhintaurakka
Paassillan louhintaurakka ja Hollolan uuden paloaseman pohjan esirakentaminen.

6 kk 2014 / 12 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy

Keltin jätevesipumppaamon rakentaminen
Painevesilinjojen PEH630 rakennus- ja muutostyöt. Urakka sisälsi vaativat tuennat, rakennuksen pohja on 6 m pohjaveden alapuolella.

19 kk 2014 / 12 Kaakkois-Suomen ELY-Keskus

Kuhmoisten pihat, päällystysurakka
Kuhmoisten Toritien itäpuolisten piha-alueiden ja kevyenliikenteen väylän saneerauksen rakennustekniset työt.

2 kk 2014 / 12 Kuhmoisten kunta

Tahkoluodon kemikaalisataman palovesipumppaamon ja putkiston RU
Tahkoluodon kemikaalisataman palovesipumppaamon ja putkiston LVI-urakka.

8 kk 2014 / 12 Porin kaupunki

Littoinen-Veitenmäki yhdysvesijohto
Yhdysvesijohto 4,3 km PEH315 Kaarinan taajama-alueella. Suurin osa putkesta asennettiin suuntaporaamaalla.

10 kk 2014 / 11 Turun seudun Vesi Oy

Sahatavarasuulin 7 pohjarakennetyöt VE2
Vilppulan sahan puutavarasuulin maarakennustyöt. Urakka sisälsi myös maanpuhdistuksen, n. 4.000 m3 pilaantunutta maata.

3 kk 2014 / 11 Metsä Wood

Tahkoluodon Kemikaalisataman LNG-terminaalin maarakennusurakka
Pohja- ja aluerakennustyöt, sisältäen porapaalutusta ja vesistötäyttöä.

4 kk 2014 / 10 Gasum Oy

Nokian rautatieaseman pysäköintialue
Pysäköintialueiden rakentaminen Nokian rautatieasemalle.

3 kk 2014 / 9 VR-Track

Nummelan SK-pesuri perustus- ja putkiurakka
2 MW pellettikattilalaitoksen laajennusosan perustusurakka ja sadevesiviemäreiden teko sekä kaukolämmön asennus logistiikkakeskukseen Vihdissä.

1½ kk 2014 / 9 Adven Oy

Oritien peruskorjaus
Oritien peruskorjaus, kuivatuksen ja valaistuksen uudelleen rakentaminen.

2 kk 2014 / 9 Oriveden kaupunki

Pohjantien virtausaseman RU
Puhdasvesimittausaseman (tutkimusasema) rakentaminen kokonaisurakkana. Urkka sisälsi rakennuksen rakentamisen, maanalaista putkitus- ja betonityöt sekä sisäpuolisten mittarointien asennuksen.

5 kk 2014 / 9 Jyväskylän Energia Oy

Pohjois-Louko ratatyö
Radan rakennustöitä Peräseinäjoella. Urakka sisälsi radan alus- ja päällysrakennetyöt.

3 kk 2014 / 8 VR-Track

Arvo 2, linjojen siirto
Hankkeen TA004 / TAY Lääketieteen uudisrakennuksen putkilinjojen siirron edellyttämät maarakennus- ja louhintatyöt.

3 kk 2014 / 7 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Kaupintien sekä pysäköintialueen mru
Kaupintien, Kaupintien sadevesilinjan sekä pysäköintialueen maarakennusurakka.

2 kk 2014 / 6 Oriveden kaupunki

Vilppulan sahan maarakennusurakka
Tukkien kastelukentän rakentamiseen liittyvät maanleikkaus, louhinta ja viemäröinti sekä rakennekerrostyöt. Urakkaan sisältyi kasteluvesien imeytysaltaan rakentaminen.

3 kk 2014 / 5 Metsä-Wood

Kaupinojan vesilaitoksen saneeraus
Vesilinjojen ja kaukolämpölinjojen maarakennustyöt sisältäen louhintatöitä. Vesijohto kokoa 800SG.

5 kk 2014 / 3 Tampereen Vesi

Iittala-Hämeenlinna vesihuoltolinja II
Hakinmäki-Kiltintie vesihuoltolinjojen ja laitosten rakentaminen sisältäen myös louhintaa ja alitusporauksia. PEH315-linjan pituus on 7,4 km.

8 kk 2014 / 2 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Jyväskylän rautatieaseman viemärijärjestelmän rakennusurakka
Junien huoltoon liittyvän alipainejärjestelmän/ vesijohto/ paineilmajärjestelmän rakentaminen laiturialueelle sekä pumppaamon rakentaminen sisältäen mm. asfaltointia.

2 kk 2013 / 12 VR-Track

Korpitien ja Saukontien katusaneeraus
285 m katusaneerausta sisältäen kadun rakenteen ja kuivatuksen parantamisen, kevyen liikenteen väylän rakentamisen sekä sadevesiviemäröinnin rakentamisen ja pintarakennetyöt sisältäen asfaltoinnin, kenttä-, sauva- ja reunakivet.

5 kk 2013 / 12 Pirkkalan kunta

Kuokkalan kehäväylän runkoviemärien rakentaminen sekä kaukolämpötyöt
Runkoviemärin (2 km PEH400) ja kaukolämmön rakentaminen välille Kuokkalan kehäväylä - aluelämpölaitos.

6 kk 2013 / 12 Jyväskylän Energia Oy

NASTA, vaihe I, DN300 kaukolämpölinja
NASTA, vaihe I kaukolämpölinjan putkiasennus- ja maarakennustyöt Lahden ja Nastolan välillä. Sisälsi myös louhintaa ja radan alituksen. Yksi alue oli kuvattava ennen töiden alkua sodanaikaisten pommien vuoksi.

9 kk 2013 / 12 Lahti Energia Oy

Ämmässuon tunneliuran putkireitit
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen tunneliuran putkireitit ja R1-alueen pohjarakenteiden täydennys.

3 kk 2013 / 12 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Elenian sähköpylväiden kierrätyspisteiden maaperän puhdistus Kangasalla, Tammelassa ja Urjalassa
Urakat sisälsivät pilaantuneen maaperän kaivutyön, jätteiden erottelun ja pilaantuneiden sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maan kuljetuksen varastopaikkoihin. Kaivantojen seinämät luiskattiin.

3 kk 2013 / 11 Elenia Oy / Vahanen Environment Oy

Hajapölkyn vaihto Seinäjoki-Kaskinen
Radan päällysrakennetöitä sisältäen ratapölkkyjen uusimisen ja tukikerroksen rakentamistöitä ja tasoylikäytävien rakentamista.

3 kk 2013 / 11 Liikennevirasto

Huttulan ratapenkereen päällysrakennetyöt
Huttulan ratapenkereen päällysrakennetyöt: rakennettiin tukikerros, purettiin n. 600 m rautatietä elementteinä, koottiin rata uudelleen tuenta- ja turvalaitetöineen.

1 kk 2013 / 11 Liikennevirasto

Kampusareena, pääviemärin siirtotyö
Vesi- ja viemärilinjojen rakentamista, betoniviemärit EK800 ja EK600 sekä kaukolämpölinjojen maarakenustyöt sisältäen louhintaa.

7 kk 2013 / 11 SRV Rakennus Oy

Ämmässuon hyötykentän laajennus 2013
Kentän louhinta sekä viemäri-/vesiputkien putkityöt PEH110-800 kokonaisurakkana.

4 kk 2013 / 11 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

ESKO-kohde, maaperän puhdistus
Vanhan bitumihuopatehtaan pilaantuneen maan puhdistus Tampereen asuinalueella. Urakka vaati alipainejärjestelmien rakentamista asuinkiinteistöjen alapohjiin.

2 kk 2013 / 10 Öljyalan palvelukeskus

Ov-Hpk-Sk rumpujen kunnostus
Rumpujen kunnostus välillä Orivesi-Haapamäki- Seinäjoki, 13 kpl. Osa asennettiin poraamalla ja osa aukikaivamalla. Vanhat kivirummut korvattiin teräsrummuilla. Monipuolisia ratatöitä.

3 kk 2013 / 10 Liikennevirasto

Sillankorjausurakka 2 YPI L-S
Nääsinsalmen ratasillan terässillan pelkanvaihto välillä Haapamäki-Seinäjoki; Tuomiluoman ratasillan paalutuksen, laakeripalkkien, siipimuurien sekä terässillan pelkan uusiminen ja taustojen päällysrakenteen vaihto; Närpiönjoen pelkanvaihto ja taustojen päällysrakenteen vaihto välillä Seinäjoki-Kaskinen.

5 kk 2013 / 10 Liikennevirasto

Hajapölkyn vaihto Orivesi-Haapamäki
Rada päällysrakennetöitä sisältäen ratapölkkyjen uusimisen ja tukikerroksen rakentamistöitä ja tasoylikäytävien rakentamista.

2 kk 2013 / 9 Liikennevirasto

Sillankorjausurakka 1 YPI L-S
Koivion ratasillan reunapalkkikivien korjaus välillä Orivesi-Haapamäki, Taikinapuron ratasillan muuttaminen teräsrummuksi d1400 työaikaisine patoineen ja vedenpumppauksineen välillä Haapamäki-Seinäjoki ja Rintakorven ratasillan leventäminen teräksisillä huoltokäytävillä välillä Seinäjoki-Vaasa.

3 kk 2013 / 9 Liikennevirasto

Puolmatkan kaatopaikan louhinta ja maarakennusurakka
Järvenpään kaupungin Puolmatkan kaatopaikan jätetäytön muotoilu, reunatiivistykset ja suotovesialaojat sekä maankaatopaikan louhinnat.

10 kk 2013 / 8 Järvenpään kaupunki

UPM Korkeakoski, maarakennus ja putki
Kaukolämpö- sekä höyryputkien rakentaminen saharakennuksen sisällä.

8 kk 2013 / 8 UPM Kymmene

Jyväskylän Palokankaan murskaus
Teollisuusalueen louhintaa 210.000 m3 ja murskausta 416.000 tn.

7 kk 2013 / 6 Jyväskylän kaupunki

Kaivannon sairaalan vesiliittymän saneeraus
Maarakennustyöt putkitöineen, vesijohto, viettoviemäri ja kaapeliputkien asennuksineen.

6 kk 2013 / 6 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Louheen ja kalliomurskeen kuljetusurakka
Louheen ajo Palokankaalta ja kalliomurskeen ajo Soidenmäestä tai Palokankaalta Jyväskylässä.

4 kk 2013 / 6 Jyväskylän kaupunki

Mierola-Katinala vesihuolto
2,2 km pitkä PEH315 vesijohto- ja paineviemärin rakentaminen välille Mierola - Katinala Hattulassa.

6 kk 2013 / 6 Hämeenlinnan seudun vesi

5 Soili-kohdetta vuonna 2012
Lohja, Paimio 2 kpl, Kemiönsaari, Loviisa

5 vk 2013 / 1 Öljyalan Palvelukeskus Oy

Kaukolämmön asennus- ja maanrakennus
Biolämpölaitoksen perustus- ja maanrakennustyöt sisältäen myös maaperän puhdistustöitä, kaukolämmön jakeluputkiston asennus- ja maarakennustyöt.

5 kk 2012 / 12 Pälkäneen Aluelämpö Oy

Laituritason vesieristyskorjaus
Laituritason vesieristyksen korjaus ja liukuporrastasojen muutostyöt Tampereen laituritaso R003.

2 kk 2012 / 12 Liikennevirasto

Nekalan kunnallistekniikan rakentaminen
Vihiojantien, Vilppaantien, Asevelitien ja Seppäläntien katujen massanvaihto ja asfaltointi sekä valaistuksen rakentaminen Tampereen Nekalassa.

7 kk 2012 / 12 Tampereen kaupunki

Kyläkeinunkadun katuhaarojen rakentaminen Tampereella
Katujen massanvaihto sekä asfaltointi.

5 kk 2012 / 11 Tampereen kaupunki

Ämmässuon liikennealueiden korjaus- ja muutostyöt
Espoon Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kevyenliikenteen väylien rakentaminen toimistolta kompostointilaitokselle, tiekorokkeiden muutostyöt betonikiveyksin ja reunakivin ja niiden vaatimat purkutyöt ja massanvaihdot.

3 kk 2012 / 10 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Ämmässuon kompostointilaitoksen biopesurin pohjarakennusurakka
Espoon Ämmässuon jätteenkäsittelyalueelle rakennettavan kompostointilaitoksen biopesurirakennuksen pohja- ja tiivistysrakennustyöt sisältäen mm. kallion louhinnan rakennuksen kohdalla, pumppaussyvennysen betonirakenteet, alapuoliset täytöt ja vierustäytöt sekä aluekuivatukseen liittyvän putkilinjan kaivoineen.

2 kk 2012 / 9 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Rummut Seinäjoen ympäristössä, IR126014
Rataosalla 1501 Haapamäki-Seinäjoki ja 1506 Seinäjoki-Kaskinen ratarumpujen uusiminen.

3 kk 2012 / 8 Liikennevirasto

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen supistettu aluelämpöverkko ja vesijohto- ja viemärityöt
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen huoltokanaalin kierrätysveden paineviemärin ja aluelämmön siirtoputkiston maahan asennettavat osuudet maarakennustöineen sekä huoltokanaalin seinälle ripustettava siirtoputkisto eristyksineen.

11 kk 2012 / 8 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Mäntän seudun koulutuskeskuksen piha-alueiden maanrakennustyöt
Ammattioppilaitoksen piha-alueen massan vaihto sekä asfaltointi.

1 kk 2012 / 7 Sastamalan koulutus-kuntayhtymä

Taalintehtaan biolämpökeskuksen maarakennus
Kemiönsaaren Taalintehtaan alueelle rakennettavan lämpökeskuksen louhinta- ja maarakennustyöt sekä biolämpökeskukselle johtavan tien rakennustyöt.

7 kk 2012 / 5 Kemiönsaaren Lämpö Oy

Suolahden puunkuormausalueen rakentaminen
Suolahden ratapihalla sijaitsevan puunkuormausalueen tieyhteyksien (1,4 km) ja varastointialueen parantaminen sekä valaistuksen rakentamistyöt.

4 kk 2012 / 2 Liikennevirasto

TAYS/ks yhdystunneli PK031
Tays/ks yhdystunneli PK031 avolouhintatyöt, työmaanteiden- ja työmaa-alueen maarakennustyöt, kaapeli- ja putkistoreittien muutokset, ajotunnelin lujitus- ja betonityöt, kadun rakentaminen (200 m), asfaltoinnit.

23 kk 2012 / 1 Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

Finnmedi 6:n maanrakennustyöt
Finnmedi 6:n piha-alueen asfaltoinnin ja pintamaan poisto, maanleikkaustyöt, piha-alueen louhinnat, salaojitus, radonputkitus, rakennekerroksien tekeminen, ympärystäytöt, kiveys- ja asfaltointityöt.

15 kk 2011 / 12 NCC Rakennus Oy

14 Soili-kohdetta vuonna 2011
Juupajoki, Nurmijärvi 3 kpl, Vantaa, Nousiainen, Mäntsälä, Nastola 2 kpl, Pyhtää, Kemiö, Salo, Somero ja Sastamala

14 vk 2011 / 11 Öljyalan Palvelukeskus Oy

Tarpilan entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän kunnostus / Kangasala
Raskasmetalleja, rakennusjätteitä ja polttoainejäämiä sisältäneen maaperän puhdistaminen (yli 2.000 tn). Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

10 kk 2011 / 10 Pirkanmaan ELY-keskus

TAO Logistiikka, maanrakennus- ja louhintatyöt
TAO Logistiikan ja puu- ja maalausosaston tilat, Vaajakatu 13, Tampere, pilaantuneiden maiden poiskuljetus ja korvaaminen puhtailla kiviaineksilla, kallioiden poraus- ja louhintatyöt, alueen viemäröinti- ja putkityöt. Puhdistusmäärä oli yhteensä n. 40.000 tn.

12 kk 2011 / 6 Tampereen kaupunki, Tampereen Tilakeskus

Viialan liikennepaikkamuutosten rakentaminen
Viialan liikennepaikan laiturimuutoksen rakentaminen sekä vaihteiden ja raiteiden purkutyöt, huoltoteiden (1,6 km) ja suoja-aitojen rakentaminen, kiveys ja asfaltointi.

7 kk 2011 / 5 Liikennevirasto

Ratatek, Seinäjoki - Vaasa sähköistys
Seinäjoki - Vaasa sähköistykseen liittyvä sähköratapylväiden perustusten jako perustuspaikoille.

6 kk 2011 / 3 Ratatek Oy

Kalevan lukion piha-alueen peruskorjaus, 5. vaihe 2010
Kalevan lukion piha-alueen maanrakennus-, sadevesiviemäri- ja kaivotyöt, maakaapeleiden asennus sekä kiveys-, viher- ja päällystystyöt.

8 kk 2011 / 2 Kalevan lukion kannatus-yhdistys ry

Hajapölkyn vaihto Länsi-Suomi
Rataosa 1307 Tampere tavararatapiha, 1304 Niinisalo-Parkano-Kihniö ja 1302 Tampere-Seinäjoki liikennepaikat Majajärvi, Sisättö ja Parkano.

3 kk 2010 / 12 Liikennevirasto

Kuninkaankadun viemäröinti Tampereella
Sokoksen laajennuksen osalla tekniikkatunnelissa Kuninkaankadun alla sijaitsevien viemäri-, sadevesiviemäri- ja vesijohtolinjojen rakentaminen, betoni DN600.

8 kk 2010 / 12 Pirkanmaan Osuuskauppa

Pitkäniemen sairaala-alueen maanrakennus
Massanvaihto kaivamalla (yli 10.000 tn); raskasmetallien, liuottimien ja polttoainejäämien poisto. Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

4 kk 2010 / 12 Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky.

Viinikanlahden tulopumppaamo
Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tulopumppaamon rakennustyöt, pumppu- ja putkistoasennukset, maanrakennustyöt, pihaalueiden rakentaminen sekä asfaltoinnit.

8 kk 2010 / 12 Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi liikelaitos

Mestarinpuiston vesijohdon rakentaminen
Vesihuoltolinjan rakentaminen välille Hervannantie –Kauhakorvenkadun paineenkorottamo, valurautavesijohtojen muuttaminen (500 m DN 400).

2 kk 2010 / 11 Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi liikelaitos

Nokian keskustan päiväkodin pilaantuneen maaperän puhdistus /Nokia
Raskasmetalleja, polttoainejäämiä ja liuottimia sisältäneen maaperän massanvaihto kaivamalla (yli 5.000 tn). Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

3 kk 2010 / 11 Pirkanmaan ELY-keskus

Vihnusjärven runkovesijohto Nokialla
Runkovesijohdon saneeraus Maatialan vesilaitoksen ja Kankaantaankadun välillä Nokialla.

10 kk 2010 / 11 Nokian kaupunki

15 Soili-kohdetta vuonna 2010
Rantasalmi 2 kpl, Kemimäki, Seinäjoki, Ruovesi 2 kpl, Miehikkälä, Lempäälä, Hyvinkää, Nurmijärvi, Tammela, Perniö, Somero, Mynämäki, Kustavi

15 vk 2010 / 10 Öljyalan Palvelukeskus Oy

Jyväskylän Energia Oy:n Korpilahden lämpökeskuksen maanrakennus- ja perustustyöt
Lämpökeskuksen maarakennus- sekä perustustyöt.

3 kk 2010 / 10 Jyväskylän Energia Oy

HKScan, Ruokatalo, maaperänpuhdistus
Raskasmetalleja ja polttoainejäämiä sisältäneen maan massanvaihto kaivamalla (yli 5.000 tn). Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

4 kk 2010 / 7 HKScan Ruokatalo

Salon nosturitehtaan maaperän puhdistus / Salo
Nosturitehtaan maanalaisten säiliöiden poistaminen ja niiden ympärillä olevien pilaantuneiden maiden poistaminen. Massanvaihto kaivamalla (yli 2.000 tn); liottimien ja polttoainejäämien poisto. Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

2 kk 2009 / 11 Cargotec Finland Oy