INFRAREFERENSSIT

Urakka Kesto Valm. vuosi ja kk Tilaaja

Tarastenjärven pihan ja katoksen maanrakennusurakka
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen piha- liikennöintialueiden sekä vaaán katoksen perustusten rakennusurakka. Urakka käsitti alueen massanvaihtotyöt, hulevesijärjestelmien rakentamisen, tiivis- ja pintarakenteet.

3 kk 2017 / 12 Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Tunnelien suuaukkojen betonointi Korpilahti-Jyväskylä välillä
Kalliotunneleiden (3 kpl) suuaukkojen betonirakenteiden rakentamistyöt mukaan lukien työhön liittyvät louhinnat.

3 kk 2017 / 8 VR-Track Oy

Tasanne-Nurmi vesihuoltolinja
Vesijohtojen (Ø 500, Ø 400 ja Ø 200) sekä paineviemärin (2 x Ø 315 mm) rakentaminen Tasanteen pumppaamolta Nurmiin pääosin vesistöjohtoina.

7 kk 2017 / 4 Tampereen Vesi

Piipun ja 20 MW kattilan perustustyöt Nokialla
Urakka sisälsi 20 MW kattilan ja piipun perustusten rakentamisen maanrakennustöineen, joihin kuului esim. porapaalujen asennus.

4 kk 2017 / 1 Leppäkosken Lämpö Oy

Kangasvuoren tunnelin jatkotyöt
Rautatietunnelin injektointi-, salaojitus- ja kanaalilouhintatyöt sekä sähköistykseen liittyvät tunnelissa tehtävät louhinnat. Verkotuksen purku-, pesu- ja injektointityöt, SR-laitteiden kiinnittykseen liittyvät louhintatyöt, sähköratalaitteiden kiinnitystyöt 78 kpl (124.020 €), suuaukkorakenteiden tartunnat, paluuvirtajohtimien kierretankojen asennustyöt 218 kpl sekä RB so asennukset 1820 m.

6 kk 2016 / 12 VR-Track Oy

Karhuvuoren tienrakennusurakka Lappeenrannassa
Tien saneeraus (massanvaihto) Karhuvuoressa, Lappeenrannassa.

3 kk 2016 / 12 Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen tankkaus- ja varikkoalueen hulevesin maanrakennusurakka
Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen tankkaus- ja varikkoalueen hulevesien hallinnan maanrakennusurakka. Urakassa rakennettiin uusi tankkaus- ja varikkoalue kuivatusjärjestelyineen, hulevesien öljynerotusjärjestelmä sekä huleveden purkuputki. Alueen koko oli n. 2,2 ha.

5 kk 2016 / 10 Tampereen kaupunki

Jyväskylä-Äänekoski kallioleikkaus
Rataosan kallioleikkausten avarruslouhinnat.

3 kk 2016 / 8 VR-Track Oy

Kangasvuoren tunnelin pultitustyö
Kangasvuoren rautatietunnelin holvin ja seinien pultitustyö välillä Jyväskylä-Äänekoski. Urakka on Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien ratahanke.

3 kk 2016 / 6 VR-Track Oy

Kälviä-Lohtajan siirtoviemäri ja vesijohtojen sekä Kälviän yhdysvesijohdon rakentaminen
Kälviä-Kokkolan siirtoviemärin ja vesijohtojen sekä Kälviän yhdysvesijohdon rakentaminen materiaaleineen (n. 16 km). Urakasta 10 km oli 400 mm vesijohtoa ja 315 mm paineviemäriä sekä 6 km 225 mm vesijohtoa ja 200 mm paineviemäriä.Urakka sisältää optiona pumppamojen ja venttiilien asennuksen: Kälviän, Haavistonkankaan ja Korpilahden pumppaamot.

12 kk 2015 / 11 Liikelaitos Kokkolan Vesi

Rauman Sataman palovesijärjestelmän rakennusurakka
Rauman öljy- ja kemikaalisataman palovesi-pumppaamon rakentaminen. Öljy- ja kemikaalilaitureille tulevien vaahtokeskus-ten ja vesi/vaahtotykkien sekä niihin liittyvän runkoputkiston rakentaminen ja liittäminen vanhaan runkoputkistoon. Urakka sisältää rakennusteknisiä töitä, putkitöitä, sammutuslaitetöitä sekä sähkö- ja rakennusautomaatiotöitä materiaaleineen.

11 kk 2015 / 10 Rauman Satama

Rantatien Vt 12 johtosiirrot AU2, AU3
Vt12 Tampereen rantatunnelin maarakennusurakka sisältäen DN400 maakaasuputken rakennustyöt, kaukolämmön DN600 maarakennus- ja putkityöt, telekaapeliputkien maarakennus- ja asennustyöt 20 km sekä vesi- ja viemäriputkien maarakennus- ja asennustyöt (putkikoot: jätevesi 110-400, sadevesi 200-630 ja vesijohdot 110-200). Urakka sisälsi myös 460 m alitusporauksia DN400-600.

12 kk 2015 / 5 Lemminkäinen Infra Oy

Linnakallion kaava-alueen rakentaminen
Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen sekä korttelien maa- ja kallioleikkaus- sekä täyttötyöt Läntisen Kehätien ja Kurikantien eteläpuolella Pirkkalan kunnan alueella sisältäen kaapeliputkitukset ja asfaltointityöt sekä valaistus.

14 kk 2015 / 1 Pirkkalan kunta

Hollolan Paassillan ja Hopeakallion louhintaurakka
Paassillan louhintaurakka ja Hollolan uuden paloaseman pohjan esirakentaminen.

6 kk 2014 / 12 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy

Keltin jätevesipumppaamon rakentaminen
Painevesilinjojen PEH630 rakennus- ja muutostyöt. Urakka sisälsi vaativat tuennat, rakennuksen pohja on 6 m pohjaveden alapuolella.

19 kk 2014 / 12 Kaakkois-Suomen ELY-Keskus

Kuhmoisten pihat, päällystysurakka
Kuhmoisten Toritien itäpuolisten piha-alueiden ja kevyenliikenteen väylän saneerauksen rakennustekniset työt.

2 kk 2014 / 12 Kuhmoisten kunta

Tahkoluodon kemikaalisataman palovesipumppaamon ja putkiston RU
Tahkoluodon kemikaalisataman palovesipumppaamon ja putkiston LVI-urakka.

8 kk 2014 / 12 Porin kaupunki

Littoinen-Veitenmäki yhdysvesijohto
Yhdysvesijohto 4,3 km PEH315 Kaarinan taajama-alueella. Suurin osa putkesta asennettiin suuntaporaamaalla.

10 kk 2014 / 11 Turun seudun Vesi Oy

Sahatavarasuulin 7 pohjarakennetyöt VE2
Vilppulan sahan puutavarasuulin maarakennustyöt. Urakka sisälsi myös maanpuhdistuksen, n. 4.000 m3 pilaantunutta maata.

3 kk 2014 / 11 Metsä Wood

Tahkoluodon Kemikaalisataman LNG-terminaalin maarakennusurakka
Pohja- ja aluerakennustyöt, sisältäen porapaalutusta ja vesistötäyttöä.

4 kk 2014 / 10 Gasum Oy

Nokian rautatieaseman pysäköintialue
Pysäköintialueiden rakentaminen Nokian rautatieasemalle.

3 kk 2014 / 9 VR-Track

Nummelan SK-pesuri perustus- ja putkiurakka
2 MW pellettikattilalaitoksen laajennusosan perustusurakka ja sadevesiviemäreiden teko sekä kaukolämmön asennus logistiikkakeskukseen Vihdissä.

1½ kk 2014 / 9 Adven Oy

Oritien peruskorjaus
Oritien peruskorjaus, kuivatuksen ja valaistuksen uudelleen rakentaminen.

2 kk 2014 / 9 Oriveden kaupunki

Pohjantien virtausaseman RU
Puhdasvesimittausaseman (tutkimusasema) rakentaminen kokonaisurakkana. Urkka sisälsi rakennuksen rakentamisen, maanalaista putkitus- ja betonityöt sekä sisäpuolisten mittarointien asennuksen.

5 kk 2014 / 9 Jyväskylän Energia Oy

Pohjois-Louko ratatyö
Radan rakennustöitä Peräseinäjoella. Urakka sisälsi radan alus- ja päällysrakennetyöt.

3 kk 2014 / 8 VR-Track

Arvo 2, linjojen siirto
Hankkeen TA004 / TAY Lääketieteen uudisrakennuksen putkilinjojen siirron edellyttämät maarakennus- ja louhintatyöt.

3 kk 2014 / 7 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Kaupintien sekä pysäköintialueen mru
Kaupintien, Kaupintien sadevesilinjan sekä pysäköintialueen maarakennusurakka.

2 kk 2014 / 6 Oriveden kaupunki

Vilppulan sahan maarakennusurakka
Tukkien kastelukentän rakentamiseen liittyvät maanleikkaus, louhinta ja viemäröinti sekä rakennekerrostyöt. Urakkaan sisältyi kasteluvesien imeytysaltaan rakentaminen.

3 kk 2014 / 5 Metsä-Wood

Kaupinojan vesilaitoksen saneeraus
Vesilinjojen ja kaukolämpölinjojen maarakennustyöt sisältäen louhintatöitä. Vesijohto kokoa 800SG.

5 kk 2014 / 3 Tampereen Vesi

Iittala-Hämeenlinna vesihuoltolinja II
Hakinmäki-Kiltintie vesihuoltolinjojen ja laitosten rakentaminen sisältäen myös louhintaa ja alitusporauksia. PEH315-linjan pituus on 7,4 km.

8 kk 2014 / 2 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Jyväskylän rautatieaseman viemärijärjestelmän rakennusurakka
Junien huoltoon liittyvän alipainejärjestelmän/ vesijohto/ paineilmajärjestelmän rakentaminen laiturialueelle sekä pumppaamon rakentaminen sisältäen mm. asfaltointia.

2 kk 2013 / 12 VR-Track

Korpitien ja Saukontien katusaneeraus
285 m katusaneerausta sisältäen kadun rakenteen ja kuivatuksen parantamisen, kevyen liikenteen väylän rakentamisen sekä sadevesiviemäröinnin rakentamisen ja pintarakennetyöt sisältäen asfaltoinnin, kenttä-, sauva- ja reunakivet.

5 kk 2013 / 12 Pirkkalan kunta

Kuokkalan kehäväylän runkoviemärien rakentaminen sekä kaukolämpötyöt
Runkoviemärin (2 km PEH400) ja kaukolämmön rakentaminen välille Kuokkalan kehäväylä - aluelämpölaitos.

6 kk 2013 / 12 Jyväskylän Energia Oy

NASTA, vaihe I, DN300 kaukolämpölinja
NASTA, vaihe I kaukolämpölinjan putkiasennus- ja maarakennustyöt Lahden ja Nastolan välillä. Sisälsi myös louhintaa ja radan alituksen. Yksi alue oli kuvattava ennen töiden alkua sodanaikaisten pommien vuoksi.

9 kk 2013 / 12 Lahti Energia Oy

Ämmässuon tunneliuran putkireitit
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen tunneliuran putkireitit ja R1-alueen pohjarakenteiden täydennys.

3 kk 2013 / 12 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Elenian sähköpylväiden kierrätyspisteiden maaperän puhdistus Kangasalla, Tammelassa ja Urjalassa
Urakat sisälsivät pilaantuneen maaperän kaivutyön, jätteiden erottelun ja pilaantuneiden sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maan kuljetuksen varastopaikkoihin. Kaivantojen seinämät luiskattiin.

3 kk 2013 / 11 Elenia Oy / Vahanen Environment Oy

Hajapölkyn vaihto Seinäjoki-Kaskinen
Radan päällysrakennetöitä sisältäen ratapölkkyjen uusimisen ja tukikerroksen rakentamistöitä ja tasoylikäytävien rakentamista.

3 kk 2013 / 11 Liikennevirasto

Huttulan ratapenkereen päällysrakennetyöt
Huttulan ratapenkereen päällysrakennetyöt: rakennettiin tukikerros, purettiin n. 600 m rautatietä elementteinä, koottiin rata uudelleen tuenta- ja turvalaitetöineen.

1 kk 2013 / 11 Liikennevirasto

Kampusareena, pääviemärin siirtotyö
Vesi- ja viemärilinjojen rakentamista, betoniviemärit EK800 ja EK600 sekä kaukolämpölinjojen maarakenustyöt sisältäen louhintaa.

7 kk 2013 / 11 SRV Rakennus Oy

Ämmässuon hyötykentän laajennus 2013
Kentän louhinta sekä viemäri-/vesiputkien putkityöt PEH110-800 kokonaisurakkana.

4 kk 2013 / 11 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

ESKO-kohde, maaperän puhdistus
Vanhan bitumihuopatehtaan pilaantuneen maan puhdistus Tampereen asuinalueella. Urakka vaati alipainejärjestelmien rakentamista asuinkiinteistöjen alapohjiin.

2 kk 2013 / 10 Öljyalan palvelukeskus

Ov-Hpk-Sk rumpujen kunnostus
Rumpujen kunnostus välillä Orivesi-Haapamäki- Seinäjoki, 13 kpl. Osa asennettiin poraamalla ja osa aukikaivamalla. Vanhat kivirummut korvattiin teräsrummuilla. Monipuolisia ratatöitä.

3 kk 2013 / 10 Liikennevirasto

Sillankorjausurakka 2 YPI L-S
Nääsinsalmen ratasillan terässillan pelkanvaihto välillä Haapamäki-Seinäjoki; Tuomiluoman ratasillan paalutuksen, laakeripalkkien, siipimuurien sekä terässillan pelkan uusiminen ja taustojen päällysrakenteen vaihto; Närpiönjoen pelkanvaihto ja taustojen päällysrakenteen vaihto välillä Seinäjoki-Kaskinen.

5 kk 2013 / 10 Liikennevirasto

Hajapölkyn vaihto Orivesi-Haapamäki
Rada päällysrakennetöitä sisältäen ratapölkkyjen uusimisen ja tukikerroksen rakentamistöitä ja tasoylikäytävien rakentamista.

2 kk 2013 / 9 Liikennevirasto

Sillankorjausurakka 1 YPI L-S
Koivion ratasillan reunapalkkikivien korjaus välillä Orivesi-Haapamäki, Taikinapuron ratasillan muuttaminen teräsrummuksi d1400 työaikaisine patoineen ja vedenpumppauksineen välillä Haapamäki-Seinäjoki ja Rintakorven ratasillan leventäminen teräksisillä huoltokäytävillä välillä Seinäjoki-Vaasa.

3 kk 2013 / 9 Liikennevirasto

Puolmatkan kaatopaikan louhinta ja maarakennusurakka
Järvenpään kaupungin Puolmatkan kaatopaikan jätetäytön muotoilu, reunatiivistykset ja suotovesialaojat sekä maankaatopaikan louhinnat.

10 kk 2013 / 8 Järvenpään kaupunki

UPM Korkeakoski, maarakennus ja putki
Kaukolämpö- sekä höyryputkien rakentaminen saharakennuksen sisällä.

8 kk 2013 / 8 UPM Kymmene

Jyväskylän Palokankaan murskaus
Teollisuusalueen louhintaa 210.000 m3 ja murskausta 416.000 tn.

7 kk 2013 / 6 Jyväskylän kaupunki

Kaivannon sairaalan vesiliittymän saneeraus
Maarakennustyöt putkitöineen, vesijohto, viettoviemäri ja kaapeliputkien asennuksineen.

6 kk 2013 / 6 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Louheen ja kalliomurskeen kuljetusurakka
Louheen ajo Palokankaalta ja kalliomurskeen ajo Soidenmäestä tai Palokankaalta Jyväskylässä.

4 kk 2013 / 6 Jyväskylän kaupunki

Mierola-Katinala vesihuolto
2,2 km pitkä PEH315 vesijohto- ja paineviemärin rakentaminen välille Mierola - Katinala Hattulassa.

6 kk 2013 / 6 Hämeenlinnan seudun vesi

5 Soili-kohdetta vuonna 2012
Lohja, Paimio 2 kpl, Kemiönsaari, Loviisa

5 vk 2013 / 1 Öljyalan Palvelukeskus Oy

Kaukolämmön asennus- ja maanrakennus
Biolämpölaitoksen perustus- ja maanrakennustyöt sisältäen myös maaperän puhdistustöitä, kaukolämmön jakeluputkiston asennus- ja maarakennustyöt.

5 kk 2012 / 12 Pälkäneen Aluelämpö Oy

Laituritason vesieristyskorjaus
Laituritason vesieristyksen korjaus ja liukuporrastasojen muutostyöt Tampereen laituritaso R003.

2 kk 2012 / 12 Liikennevirasto

Nekalan kunnallistekniikan rakentaminen
Vihiojantien, Vilppaantien, Asevelitien ja Seppäläntien katujen massanvaihto ja asfaltointi sekä valaistuksen rakentaminen Tampereen Nekalassa.

7 kk 2012 / 12 Tampereen kaupunki

Kyläkeinunkadun katuhaarojen rakentaminen Tampereella
Katujen massanvaihto sekä asfaltointi.

5 kk 2012 / 11 Tampereen kaupunki

Ämmässuon liikennealueiden korjaus- ja muutostyöt
Espoon Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kevyenliikenteen väylien rakentaminen toimistolta kompostointilaitokselle, tiekorokkeiden muutostyöt betonikiveyksin ja reunakivin ja niiden vaatimat purkutyöt ja massanvaihdot.

3 kk 2012 / 10 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Ämmässuon kompostointilaitoksen biopesurin pohjarakennusurakka
Espoon Ämmässuon jätteenkäsittelyalueelle rakennettavan kompostointilaitoksen biopesurirakennuksen pohja- ja tiivistysrakennustyöt sisältäen mm. kallion louhinnan rakennuksen kohdalla, pumppaussyvennysen betonirakenteet, alapuoliset täytöt ja vierustäytöt sekä aluekuivatukseen liittyvän putkilinjan kaivoineen.

2 kk 2012 / 9 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Rummut Seinäjoen ympäristössä, IR126014
Rataosalla 1501 Haapamäki-Seinäjoki ja 1506 Seinäjoki-Kaskinen ratarumpujen uusiminen.

3 kk 2012 / 8 Liikennevirasto

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen supistettu aluelämpöverkko ja vesijohto- ja viemärityöt
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen huoltokanaalin kierrätysveden paineviemärin ja aluelämmön siirtoputkiston maahan asennettavat osuudet maarakennustöineen sekä huoltokanaalin seinälle ripustettava siirtoputkisto eristyksineen.

11 kk 2012 / 8 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymä HSY

Mäntän seudun koulutuskeskuksen piha-alueiden maanrakennustyöt
Ammattioppilaitoksen piha-alueen massan vaihto sekä asfaltointi.

1 kk 2012 / 7 Sastamalan koulutus-kuntayhtymä

Taalintehtaan biolämpökeskuksen maarakennus
Kemiönsaaren Taalintehtaan alueelle rakennettavan lämpökeskuksen louhinta- ja maarakennustyöt sekä biolämpökeskukselle johtavan tien rakennustyöt.

7 kk 2012 / 5 Kemiönsaaren Lämpö Oy

Suolahden puunkuormausalueen rakentaminen
Suolahden ratapihalla sijaitsevan puunkuormausalueen tieyhteyksien (1,4 km) ja varastointialueen parantaminen sekä valaistuksen rakentamistyöt.

4 kk 2012 / 2 Liikennevirasto

TAYS/ks yhdystunneli PK031
Tays/ks yhdystunneli PK031 avolouhintatyöt, työmaanteiden- ja työmaa-alueen maarakennustyöt, kaapeli- ja putkistoreittien muutokset, ajotunnelin lujitus- ja betonityöt, kadun rakentaminen (200 m), asfaltoinnit.

23 kk 2012 / 1 Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

Finnmedi 6:n maanrakennustyöt
Finnmedi 6:n piha-alueen asfaltoinnin ja pintamaan poisto, maanleikkaustyöt, piha-alueen louhinnat, salaojitus, radonputkitus, rakennekerroksien tekeminen, ympärystäytöt, kiveys- ja asfaltointityöt.

15 kk 2011 / 12 NCC Rakennus Oy

14 Soili-kohdetta vuonna 2011
Juupajoki, Nurmijärvi 3 kpl, Vantaa, Nousiainen, Mäntsälä, Nastola 2 kpl, Pyhtää, Kemiö, Salo, Somero ja Sastamala

14 vk 2011 / 11 Öljyalan Palvelukeskus Oy

Tarpilan entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän kunnostus / Kangasala
Raskasmetalleja, rakennusjätteitä ja polttoainejäämiä sisältäneen maaperän puhdistaminen (yli 2.000 tn). Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

10 kk 2011 / 10 Pirkanmaan ELY-keskus

TAO Logistiikka, maanrakennus- ja louhintatyöt
TAO Logistiikan ja puu- ja maalausosaston tilat, Vaajakatu 13, Tampere, pilaantuneiden maiden poiskuljetus ja korvaaminen puhtailla kiviaineksilla, kallioiden poraus- ja louhintatyöt, alueen viemäröinti- ja putkityöt. Puhdistusmäärä oli yhteensä n. 40.000 tn.

12 kk 2011 / 6 Tampereen kaupunki, Tampereen Tilakeskus

Viialan liikennepaikkamuutosten rakentaminen
Viialan liikennepaikan laiturimuutoksen rakentaminen sekä vaihteiden ja raiteiden purkutyöt, huoltoteiden (1,6 km) ja suoja-aitojen rakentaminen, kiveys ja asfaltointi.

7 kk 2011 / 5 Liikennevirasto

Ratatek, Seinäjoki - Vaasa sähköistys
Seinäjoki - Vaasa sähköistykseen liittyvä sähköratapylväiden perustusten jako perustuspaikoille.

6 kk 2011 / 3 Ratatek Oy

Kalevan lukion piha-alueen peruskorjaus, 5. vaihe 2010
Kalevan lukion piha-alueen maanrakennus-, sadevesiviemäri- ja kaivotyöt, maakaapeleiden asennus sekä kiveys-, viher- ja päällystystyöt.

8 kk 2011 / 2 Kalevan lukion kannatus-yhdistys ry

Hajapölkyn vaihto Länsi-Suomi
Rataosa 1307 Tampere tavararatapiha, 1304 Niinisalo-Parkano-Kihniö ja 1302 Tampere-Seinäjoki liikennepaikat Majajärvi, Sisättö ja Parkano.

3 kk 2010 / 12 Liikennevirasto

Kuninkaankadun viemäröinti Tampereella
Sokoksen laajennuksen osalla tekniikkatunnelissa Kuninkaankadun alla sijaitsevien viemäri-, sadevesiviemäri- ja vesijohtolinjojen rakentaminen, betoni DN600.

8 kk 2010 / 12 Pirkanmaan Osuuskauppa

Pitkäniemen sairaala-alueen maanrakennus
Massanvaihto kaivamalla (yli 10.000 tn); raskasmetallien, liuottimien ja polttoainejäämien poisto. Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

4 kk 2010 / 12 Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky.

Viinikanlahden tulopumppaamo
Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tulopumppaamon rakennustyöt, pumppu- ja putkistoasennukset, maanrakennustyöt, pihaalueiden rakentaminen sekä asfaltoinnit.

8 kk 2010 / 12 Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi liikelaitos

Mestarinpuiston vesijohdon rakentaminen
Vesihuoltolinjan rakentaminen välille Hervannantie –Kauhakorvenkadun paineenkorottamo, valurautavesijohtojen muuttaminen (500 m DN 400).

2 kk 2010 / 11 Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi liikelaitos

Nokian keskustan päiväkodin pilaantuneen maaperän puhdistus /Nokia
Raskasmetalleja, polttoainejäämiä ja liuottimia sisältäneen maaperän massanvaihto kaivamalla (yli 5.000 tn). Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

3 kk 2010 / 11 Pirkanmaan ELY-keskus

Vihnusjärven runkovesijohto Nokialla
Runkovesijohdon saneeraus Maatialan vesilaitoksen ja Kankaantaankadun välillä Nokialla.

10 kk 2010 / 11 Nokian kaupunki

15 Soili-kohdetta vuonna 2010
Rantasalmi 2 kpl, Kemimäki, Seinäjoki, Ruovesi 2 kpl, Miehikkälä, Lempäälä, Hyvinkää, Nurmijärvi, Tammela, Perniö, Somero, Mynämäki, Kustavi

15 vk 2010 / 10 Öljyalan Palvelukeskus Oy

Jyväskylän Energia Oy:n Korpilahden lämpökeskuksen maanrakennus- ja perustustyöt
Lämpökeskuksen maarakennus- sekä perustustyöt.

3 kk 2010 / 10 Jyväskylän Energia Oy

HKScan, Ruokatalo, maaperänpuhdistus
Raskasmetalleja ja polttoainejäämiä sisältäneen maan massanvaihto kaivamalla (yli 5.000 tn). Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

4 kk 2010 / 7 HKScan Ruokatalo

Salon nosturitehtaan maaperän puhdistus / Salo
Nosturitehtaan maanalaisten säiliöiden poistaminen ja niiden ympärillä olevien pilaantuneiden maiden poistaminen. Massanvaihto kaivamalla (yli 2.000 tn); liottimien ja polttoainejäämien poisto. Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kuormat ajetiin joko ongelmajätekeskukseen tai erikoismaankaatopaikalle.

2 kk 2009 / 11 Cargotec Finland Oy